۱۳۹۵-۰۱-۲۳

مقاله تعيين سازمان و ساختار توسعه فضايي گردشگري روستايي در شهرستان بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافيا از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: تعيين سازمان و ساختار توسعه فضايي گردشگري روستايي در شهرستان بويراحمد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري روستايي
مقاله توسعه گردشگري
مقاله برنامه ريزي فضايي
مقاله آناليز تاکسونومي
مقاله شهرستان بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدرامين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگري روستايي يکي از انواع مهم گردشگري است اين نوع گردشگري مي تواند به عنوان يک راهبرد توسعه منجر به بهبود رفاه اجتماعي و اقتصادي در مناطق روستايي شود. لذا برنامه ريزان بايد به گردشگري روستايي به مثابه موتور محرکه توسعه بنگرند وآن را در برنامه هاي توسعه خود لحاظ کنند.
اين پژوهش با ارائه مدل ترکيبي در برنامه ريزي توسعه گردشگري روستايي سعي دارد به روش تحليلي ـ توصيفي و با بهره گيري از روش اسنادي- ميداني در گردآوري اطلاعات در بخش مرکزي شهرستان بويراحمد و نيز با اجراي مدلهاي استانداردسازي و آناليز تاکسونومي به کمک نرم افزارهاي Gis،Spss  و Excel، به لايه بندي، رتبه بندي و تعيين سطوح فضايي همگن روستايي به لحاظ توسعه صنعت گردشگري روستايي در قلمرو پژوهش بپردازد. نتيجه آن که ساختار مکاني- فضايي حاکم بر ۲۹حوزه گردشگري روستايي و تعيين اولويتها بر اساس سنجش قابليتها در روندي از توسعه فضايي گردشگري روستايي مشخص گرديد تا در مقياس منطقه اي نيز مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو راهبردهاي اجرايي در توسعه ساختار و سازمان فضايي حاکم بر حوزه هاي گردشگري روستايي ارائه گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است