۱۳۹۵-۰۴-۲۴

مقاله تعيين رويشگاه بالقوه درختان گيلاس در اراضي شيب دار، با استفاده از تکنيک هاي GIS و RS – منطقه کش و لهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كاربرد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تعيين رويشگاه بالقوه درختان گيلاس در اراضي شيب دار، با استفاده از تکنيک هاي GIS و RS – منطقه کش و لهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازهاي اکولوژيکي
مقاله رويشگاه بالقوه
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله سنجش از دور
مقاله لهران – کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان تازه آبادي شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: چترسيماب زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويش درختان در يک منطقه تحت تاثير عوامل محيطي و زيستي آن منطقه است. اين مطالعه در اراضي با شيب بالاي ۱۲% انجام شد. جهت تعيين رويشگاه بالقوه درختان گيلاس انجام مطالعاتي در زمينه نيازهاي اکولوژيک درختان گيلاس و نيز خصوصيات اقليمي و خاک شناسي و فيزيوگرافي منطقه مورد مطالعه ضروري است. در اين تحقيق، رويشگاه بالقوه درختان گيلاس با استفاده از تکنيک سنجش از دور RS و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS بدين منظور پس از جمع آوري نقشه هاي مختلف از قبيل نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، اقليم و خاک از سازمان هاي مختلف، اين نقشه ها جهت تهيه لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز رقومي شدند. نقشه کاربري اراضي شامل رخنمون سنگي، پوشش مرتعي، باغي و اراضي شهري از داده هاي ETM+ تهيه گرديد.
سپس با مراجعه به منابع علمي مختلف حدود احداث باغات گيلاس، شناسايي و نيازهاي اکولوژيکي آنها نيز مشخص گرديد. براي درختان گيلاس بر اساس نيازهاي اکولوژيکي آنها و نيز خصوصيات منطقه مورد مطالعه، لايه هاي اطلاعاتي مختلفي تهيه شد. در نهايت با تلفيق لايه ها با يکديگر، مشخص گرديد که حدود ۶۵۴٫۷۴ هکتار براي احداث باغات گيلاس در کلاس S2 و ۵۹۷۷ هکتار در کلاس N قرار دارد. بر اين اساس پارامترهاي خاکشناسي بيشترين محدوديت و پارامترهاي هواشناسي کمترين محدوديت را ايجاد نموده اند.

© حقوق سایت محفوظ است