۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تعيين روايي ابزار سنجش آمادگي رواني ورزشكاران اوتاوا (OMSAT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۳۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تعيين روايي ابزار سنجش آمادگي رواني ورزشكاران اوتاوا (OMSAT)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايي
مقاله آمادگي رواني و ابزار سنجش آمادگي رواني اوتاوا (OMSAT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ موسوي سيدمحمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابزار سنجش آمادگي رواني اوتاوا (Ottawa Mental States Assessment Tool) از جامع ترين آزمون هاي آمادگي رواني ورزشکاران است که بويژه به منظور استفاده در ورزش ساخته شده و آزمودني را در سه حيطه شناختي، رفتاري و عاطفي مي سنجد، اما اطلاعات روان سنجي زيادي از آن در دسترس نيست و احتمالا روان سنجي هايي که با استفاده از اين پرسشنامه به عمل مي آيد، بدون رجوع به اصل پروتکل صورت مي پذيرد. با توجه به ناشناخته بودن اطلاعات روان سنجي اين آزمون در شرايط بوم شناختي ايران، روايي پرسشنامه OMSAT بر روي ۳۰۰ آزمودني مذکر جوان (۱۸-۳۰ سال) اندازه گيري شد. به منظور تعيين روايي و تشخيص عوامل زيربنايي آزمون و نيز تعيين ساختار ساده آن، از روش رايج تحليل مولفه هاي اصلي (PC) و چرخش واريماکس استفاده شد. نتايج نشان داد که در اين سياهه، عناصر در برگيرنده پرسش ها از دوازده عامل ادعا شده اشباع شده بود. نتايج، استفاده از ترجمه فارسي سياهه نيمرخ حالات خلقي را در پژوهش ها و زمينه هاي کاربردي تاييد مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است