۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تعيين رابطه دبي- اشل براي مقاطع مركب آزمايشگاهي و صحرايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه دبي- اشل براي مقاطع مركب آزمايشگاهي و صحرايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله رابطه دبي
مقاله اشل
مقاله مقاطع مركب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي ابوطالب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاكنون روش هاي زيادي با فرضياتي متفاوت براي طراحي مقاطع مركب و تعيين رابطه دبي- اشل آن ها ارايه شده اند. بيش تر اين روش ها در شرايط آزمايشگاهي داراي نتايج خوبي هستند، اما تعميم آن ها براي همه شرايط هندسي و هيدروليكي مقاطع مركب از جمله رودخانه هاي سيلابي، دشوار است. در اين پژوهش، با استفاده از حدود ۴۰۰ داده دبي- اشل از ۳۰ مقطع مركب آزمايشگاهي و صحرايي با شرايط مختلف هندسي و هيدروليكي، رابطه اي بر مبناي روش جستجوي ژنتيكي براي محاسبه دبي جريان در مقاطع مركب ارايه شده است. رابطه دبي- اشل پيشنهادي نسبت به روش متداول (روش تجزيه قائم مقطع مركب) داراي دقت بهتري است به طوري كه ضريب تعيين ( (R2اين دو رابطه به ترتيب ۰٫۹۱ و ۰٫۲۷ و ميانگين مربعات خطا به ترتيب ۰٫۰۱ و ۰٫۱۱ به دست آمده است. از رابطه پيشنهادي مي توان در حل مسايل مهندسي آب مانند طرح هاي كنترل سيلاب، محاسبات رونديابي سيلاب در رودخانه ها و طراحي كانال هاي انتقال آب به شكل مقطع مركب استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است