۱۳۹۵-۰۳-۰۸

مقاله تعيين خصوصيات و ارزيابي آثار ضد آفتاب نانوليپوزوم هاي حاوي زعفران و سافرانال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تعيين خصوصيات و ارزيابي آثار ضد آفتاب نانوليپوزوم هاي حاوي زعفران و سافرانال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره زعفران
مقاله سافرانال
مقاله ضد آفتاب
مقاله نانوليپوزوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدزاده شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زعفران در طب سنتي كاربردهاي فراوان دارد. زعفران داراي ظرفيت جذب اشعه فرابنفش است هدف از اين مطالعه، تهيه تعيين خصوصيات و بررسي آثار ضدآفتاب نانوليپوزوم هاي حاوي عصاره زعفران و سافرانال موجود در زعفران بود.
روش اجرا: فرآورده ها شامل نانوليپوزوم هاي تهيه شده از عصاره هيدروالكلي كلاله زعفران با غلظت هاي ۲، ۴، %۸ و هم چنين نانوليپوزوم هاي حاوي سافرانال يا غلظت هاي ۰٫۲۵، ۰٫۵ و %۱ بود. لوسيون استاندارد هموسالات %۸ نيز بر اساس استاندارد FDA به منظور تعيين  SPFو مقايسه صحت روش تهيه شد.SPF  فرآورده هاي تهيه شده به روش برون تن حلال رقيق شده با استفاده از معادله Mansur و همكاران و اندازه گيري جذب، به دست آمد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه SPF نانو ليپوزوم هاي حاوي عصاره زعفران %۸ به صورت معني داري بيش تر از SPF ماده ضد آفتاب استاندارد هموسالات با غلظت مشابه %۸ است. اين نتيجه نشان مي دهد زعفران مي تواند به عنوان يك عامل ضد آفتاب عمل كند. اين مطالعه هم چنين نشان داده SPF جز سافرانال موجود در زعفران با غلظت %۰٫۵ و %۱ به صورت معني داري بزرگ تر از SPF ماده ضد آفتاب استاندارد هموسالات با غلظت %۸ است. اين نتايج نشان مي دهد سافرانال موجود در زعفران داراي اثر ضد آفتابي بسيار بيش تر از ماده استاندارد هموسالات است. بنابراين جز سافرانال موجود در زعفران در صورت انكپسوله شده در ليپوزوم مي تواند با غلظت بسيار كم اثر ضد آفتاب قابل توجهي داشته باشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه نانوليپوزوم هاي حاوي عصاره زعفران مي تواند به عنوان يك جاذب اشعه فرابنفش و ضد آفتاب طبيعي استفاده شود. همچنين با استفاده از نانوليپوزوم هاي حاوي سافرانال موجود در زعفران مي توان با غلظت هاي بسيار كم به SPF بالايي دست يافت.

© حقوق سایت محفوظ است