۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تعيين توزيع تنش استخوان اطراف ايمپلنت‌ هاي فك پايين در طرح‎ هاي مختلف پروتز به هنگام Mandibular-Flexure که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۶ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تعيين توزيع تنش استخوان اطراف ايمپلنت‌ هاي فك پايين در طرح‎ هاي مختلف پروتز به هنگام Mandibular-Flexure
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت
مقاله تغييرات ابعادي فك پايين
مقاله طرح درمان
مقاله تحليل اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوكار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي ناييني روشنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: در درمان بيماران بي دندان فك پايين با پروتز ثابت متكي بر ايمپلنت مسايلي مانند تعداد ايمپلنت هاي مورد نياز جهت بازسازي كامل فك، محل مناسب قرارگيري ايمپلنت ها، طرح پروتز از نظر نحوه اتصال ايمپلنت ها به يكديگر و طول كانتي لور مورد بحث مي باشد. تغيير شكل فك در اثر حركات مختلف موجب ايجاد نيروهايي در استخوان اطراف ايمپلنت ها مي گردد؛ اما اين مساله كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تحليل اجزاي محدود، تعيين توزيع تنش استخوان اطراف ايمپلنت هاي فك پايين در طرحهاي مختلف پروتز به هنگام تغيير ابعادي فك پايين انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، مدل كامل فك پايين با استفاده از داده هاي حاصل از CT-Scan جسد با مقاطع ۰٫۵ ميليمتري تهيه شد. مدل ايمپلنت ۴٫۱´۱۰ ميليمتر ITI با استفاده از اندازه گيري به روش Profile Projector در نرم افزار Solidworks 2003 تهيه گرديد. ايمپلنت ها در دو طرح مختلف در فك قرار داده شدند و سه طرح مختلف سوپراستراكچر روي ايمپلنت ها نهاده شدند. نيروي عضلاني در دو حالت Clench ثنايايي و Clench مولر اول راست به محل اتصالات عضلات اعمال شدند. كنديل ها و دندان تحت Clench تكيه گاه در نظر گرفته شدند.
يافته ها: ميزان تنش Von Misses در استخوان اطراف ايمپلنت ها تعيين شد و كمترين ميزان تنش در سوپراستراكچر سه قطعه اي مشاهده شد كه كمترين محدوديت را در برابر تغييرات ابعادي فك ايجاد كرد و سه قطعه، مستقل از يكديگر عمل كردند.
نتيجه گيري: اين تحقيق بكارگيري تعداد بيشتر ايمپلنت جهت بازسازي كامل فك و تهيه پروتزهاي مستقل متكي بر ايمپلنت ها به منظور آزادي تغييرات ابعادي فك پايين را توصيه مي نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است