۱۳۹۵-۰۱-۱۹

مقاله تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي باليني اشريشيا کولي جدا شده از بيماران مناطق مختلف شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي از صفحه ۹۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي باليني اشريشيا کولي جدا شده از بيماران مناطق مختلف شهر کرج
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله اشريشيا کولي
مقاله مقاومت چند دارويي
مقاله پلاسميد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمصطفي سيده مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال هاي اخير خطر اکتساب مقاومت در برابر آنتي بيوتيک ها به دليل سوء مصرف آن ها در حال افزايش است. هدف از اين مطالعه، بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و ارزيابي ميزان شيوع مقاومت چند دارويي و آناليز پروفايل پلاسميدي در سويه هاي باليني اشريشيا کولي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي ۸۳ نمونه باليني اشريشيا کولي جمع آوري شده از سطح شهر کرج انجام شد. نمونه ها، بر اساس آزمون هاي استاندارد بيوشيميايي شناسايي شدند. نمونه هاي تعيين هويت شده، تحت آزمون حساسيت آنتي بيوتيکي، توسط ۲۰ آنتي بيوتيک، با استفاده از روش انتشار ديسک کربي – بائر قرار گرفتند، همچنين پروفايل پلاسميدي نمونه ها نيز ارزيابي شد.
يافته ها: الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي به شرح زير مشاهده شد: نيتروفورانتوئين ۸٫۴%، تتراسايکلين ۶۳٫۸%، آموکسي سيلين ۸۳%، افلوکساسين ۳۰%، لووفلوکساسين ۳۰%، کوتريموکسازول ۵۹%، آميکاسين ۱۸%، ايميپنم ۲۵٫۳%، کلرامفنيکل ۱۶٫۹%، سفالکسين ۶۱٫۴%، جنتامايسين ۲۸٫۲%، نورفلوکساسين%۳۳٫۷ ، ناليديکسيک اسيد %۵۶٫۶، سفالوتين %۴۸٫۲، سيپروفلوکساسين %۳۲٫۵، سفتازيديم %۲۷٫۷، سفترياکسون %۳۷٫۳، سفتي زوکسيم %۱۶٫۹، سفوتاکسيم ۳۸٫۵%، آموکسي سيلين/کلاونيک اسيد ۶۸٫۷% از ۸۳ نمونه %۹۲٫۷۷ (۷۷) نمونه به بيش از دو آنتي بيوتيک غير هم خانواده مقاوم بودند. از ۸۳ نمونه، ۶۵ عدد، (۷۸٫۳%) داراي پلاسميد بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده مقاومت رو به رشد سويه ها، مخصوصا نسبت به آنتي بيوتيک هاي رده اول تجويزي عليه عفونت ادراري مي باشد. همچنين حضور وسيع پلاسميد در سويه ها نقش مهمي در ايجاد مقاومت چند دارويي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است