۱۳۹۴-۱۲-۲۴

مقاله تعيين الگوي ديناميک همکشيدگي چوب راش و نوئل طي خشک شدن با استفاده از تکنيک طيف سنجي با اشعه X که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۳۹ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي ديناميک همکشيدگي چوب راش و نوئل طي خشک شدن با استفاده از تکنيک طيف سنجي با اشعه X
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله همکشيدگي
مقاله راش
مقاله نوئل
مقاله طيف سنجي با اشعه X

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، الگوي ديناميکي همکشيدگي چوب راش (Fagus sylvatica) و نوئل (Picea abies) طي خشک شدن به صورت غيرمخرب و پيوسته با استفاده از تکنيک طيف سنجي با اشعه X بررسي شد. همچنين، مطالعات ميکروسکوپ الکتروني (ESEM) و الگوي توسعه گراديان رطوبت نيز انجام شد تا تشخيص دقيقي از رفتار ديناميکي همکشيدگي اين دو چوب ارائه گردد. نتايج نشان داد که الگوي ديناميکي همکشيدگي چوب راش و نوئل متفاوت است، همکشيدگي چوب راش به هنگام جريان توده اي (مويينگي) آب آزاد و همزمان با کاهش رطوبت سطح بلوک چوبي به زير نقطه اشباع فيبر آغاز شد، در حالي که همکشيدگي چوب نوئل فقط در هنگام انتشار آب آغشتگي رخ داد. نوساناتي در الگوي ديناميکي همکشيدگي چوب راش مشاهده شد که بيانگر همکشيدگي ناهمگن تر آن در مقايسه با چوب نوئل است. در هر دو چوب به ويژه چوب راش، در دامنه انتشار آب آغشتگي و در رطوبت نزديک به رطوبت نهائي با وجود کاهش رطوبت، همکشيدگي رخ نداد. با توجه به عدم مشاهده آثاري از چين خوردگي سلول ها در چوب راش، مي توان نتيجه گيري کرد که همکشيدگي قابل ملاحظه چوب راش در دامنه آب آزاد نمي تواند ناشي از چين خوردگي سلول ها در اثر کشش مويينگي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است