۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تعيين ارتباط سرعت پرتاب با اندازه هاي آنتروپومتريكي در هندبال : ارائه يك مدل آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تعيين ارتباط سرعت پرتاب با اندازه هاي آنتروپومتريكي در هندبال : ارائه يك مدل آماري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت پرتاب
مقاله اندازه هاي آنتروپومتريكي
مقاله هندبال
مقاله مدل آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي مقدم مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي ارتباط بين سرعت اوليه پرتاب توپ در شوت هاي سه گام، جفت و ثابت هندبال با اندازه هاي آنتروپومتريکي دست برتر مردان تيم ملي جوانان است که در اردوي آمادگي مسابقات قهرماني جوانان آسيا در شهريور ماه ۱۳۷۹ در شهر مقدس مشهد شرکت کرده بودند. تعداد شرکت کنندگان ۱۸ نفر بود و از همه آنها در مرکز سنجش و توسعه قابليت هاي جسماني کميته ملي المپيک آزمون گرفته شد. در اين آزمون، سرعت اوليه پرتاب توپ به وسيله دستگاه فيلمبرداري به نام Motion Analyze با سرعت ۱۰۰۰ فريم در ثانيه، فيلمبرداري و اندازه گيري شد که پس از آن با نرم افزاري به نام Win Analyze مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. همچنين اندازه هاي آنتروپومتريکي دست برترشان به وسيله کوليس و متر نواري ارزيابي شد. در آن تحقيق، از روش هاي آماري مختلف مانند: آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شد که در تحقيق حاضر است که تجزيه و تحليل آماري آن از طريق نرم افزاري به نام SPSS انجام شد. در نهايت ضريب همبستگي بين سرعت هاي اوليه پرتاب توپ در شوت هاي سه گام، جفت و ثابت هندبال با اندازه هاي آنتروپومتريکي دست برترشان بدست آمد، همچنين معادلات رگرسيون اين سرعت ها بر حسب اندازه هاي آنتروپومتريکي برگزيده، ارايه شد

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است