۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تعهدات اخلاقي نويسندگان مقاله هاي پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱ تا ۴ منتشر شده است.
نام: تعهدات اخلاقي نويسندگان مقاله هاي پزشكي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رعايت اصول اخلاقي در طراحي و اجراي انواع پژوهش ها از اصول اوليه تحقيق است، ولي اين به تنهايي کافي نيست و هنگام انتشار نتايج تحقيق نيز بايد به دقت اصول اخلاقي مورد توجه محقق قرار گيرد. در طراحي و اجراي تحقيق، رعايت صداقت و امانت علمي، در نظر گرفتن باورهاي رفتار و نظام اجتماعي، صداقت هنگام بازبيني مطالب موجود در پيشينه تحقيق و در نتايج پژوهش، دقت در حسن استفاده از بودجه، توجه به رفاه اعضاي گروه تحقيق و اجتناب از ايجاد ناراحتي براي آنان ضروري است. در تجربيات انساني و توجه خاص به اساس اصول الهي و بين المللي، معيارهاي شغلي و حقوق فردي و انساني ضروري است. مصاديق اين اصول عبارت است از: رعايت آزادي فردي، حق انتخاب فردي، رعايت حفظ اسرار، حق آزادي اجتناب از آسيب هاي احتمالي در جريان پژوهش، حق تصميم گيري و انتخاب بين خطر عدم انجام بررسي با خطراتي که ممکن است در نتيجه انجام تحقيق بر فرد وارد شود، رعايت حقوق افراد نابالغ يا بالغاني که از نظر رواني اختلال دارند و جلوگيري از صدمات احتمالي بر سلامت افراد تحت بررسي. تمامي اين موارد در بيانيه هلسينکي و ساير بيانيه هاي جهاني مرتبط با اخلاق در پژوهش آورده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است