۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله تطبيق نشانه- معناشناسي تصاوير دوزخ (در نگاره هاي معراج نامه شاهرخي و آثار دره از کمدي الهي دانته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در باغ نظر از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تطبيق نشانه- معناشناسي تصاوير دوزخ (در نگاره هاي معراج نامه شاهرخي و آثار دره از کمدي الهي دانته)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصويرسازي
مقاله کمدي الهي
مقاله معراج نامه شاهرخي
مقاله نشانه شناسي
مقاله معناشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: جواني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نگاهي گذرا به آثار نگارين معراج نامه شاهرخي (۸۴۰ ه.ق) و تصويرسازي هاي کمدي الهي به ويژه در بخش دوزخ توسط گوستاو دره (۱۸۷۰ م) در مي يابيم که اين تصاوير شباهت هاي بي نظيري با هم دارند. کمدي الهي دانته که بزرگ ترين اثر ادبي اروپا در قرون وسطي (۱۳۰۰ م/ ۶۹۹ ه.ق) است و معراج نامه (شرحي که به صورت نثر درباره پديده معراج پيامبر اکرم (ص) نوشته شده) به عنوان دو الگوي سفر معنوي و روحاني به عوالم پس از مرگ آدمي، برخاسته از باورهاي قومي و ديني در دو فرهنگ غرب و شرق است. صرف نظر از ارجاعات تاريخي (از طريق ممسيس) و بينامتني موجود در خلق تصاوير دو اثر مذکور که بازگوکننده مراحل گذار و چگونگي رخدادها در اين گونه آثار هستند، مي توان گفت اين مقاله سعي در بررسي تطبيقي اين تصاوير در حوزه نشانه- معناشناسي دارد تا از اين طريق با تحليل نشانه شناختي (ساختارگرا) و تقابل هاي بنيادين معناشناختي در نظام هاي تصويري مشابه به شناخت و کشف دلالت هاي مشترک معنايي در آن ها پرداخته و همچنين نقش پوياتري در درک مفاهيم عميق دروني آن ها ايفا کند.
بنابراين از مهم ترين اهداف اين پژوهش علاوه بر موارد فوق، شناخت و کشف نظام هاي تصويري مشابه در اين دو نسخه از طريق تجزيه و تحليل ساختارهاي ژرف است که مقوله هاي معناشناسي بنيادين در آن مطرح مي شود و سپس خوانش مشابه و توجه به دلالت پردازي آن ها. اين مطالعه به ما اجازه مي دهد علاوه بر شناخت بهتر ساختارهاي ژرف در نظام هاي تصويري مشابه ميزان همگرايي و ارتباط اين نظام ها نيز شناسايي و معلوم شود. پس از تطبيق تصاوير با نمونه هايي عالي از دو متن همچون مجازات دروغ گويان و متکبران در معراج نامه شاهرخي و شکنجه فريب کاران و دزدان در کمدي الهي مواجه شديم که داراي قطب هاي متقابل با دلالت پردازي هاي مشابهي هستند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است