۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تصميم گيري بر اساس روش نمونه برداري دنباله اي در مديريت تلفيقي آفات گندم در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تصميم گيري بر اساس روش نمونه برداري دنباله اي در مديريت تلفيقي آفات گندم در استان لرستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت تلفيقي
مقاله نمونه برداري دنباله اي
مقاله سن گندم
مقاله تريپس گندم
مقاله شته گندم
مقاله سوسك برگخوار گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور تصميم گيري در مديريت تلفيقي آفات گندم در استان لرستان انجام گرديد. با بازديد از ۵۰ مزرعه گندم در نقاط مختلف استان لرستان عمليات سيستم تصميم گيري بر اساس مدل نمونه برداري دنباله اي به روش دو جمله اي انجام شد. در هر مزرعه يک هکتاري انتخابي در روي يک مسير V شکل ۲۰ بوته گندم (۴ نمونه ۵ تايي) برداشت شد و بدين ترتيب وجود يا عدم آفات مختلف گندم روي آنها ثبت گرديد. در سال ۱۳۷۸ مدل يا شرايط مزرعه مطابقت داده شد. واريانس روش نمونه برداري براي سن گندم، تريپس گندم، شته هاي گندم و سوسک برگخوار گندم به ترتيب اهميت معادل ۰٫۱۶، ۰٫۴۱، ۰٫۲۸ و ۰٫۱۹ محاسبه شد. پراکنش همه آفات ذکر شده از طريق محاسبه پارامتر K يکنواخت تعيين گرديد و تعداد نمونه هاي لازم براي برآورد صحيح آلودگي به ترتيب معادل ۱۷، ۹، ۱۰ و ۹ نمونه محاسبه شد. در اين مطالعه از روش بينز براي ايجاد رابطه بين ميانگين آلودگي (m) و نسبت آلودگي يک آفت به مجموع آلودگي ها (P) به صورت رابطه رگرسيون خطي ساده استفاده گرديد. به کمک اين رابطه خط توقف نمونه برداري براي آفات گندم به ترتيب اهميت معادل ۰٫۲۵، ۰٫۴۳۵، ۰٫۴۶۵، ۰٫۱۷۶ برآورد شد. رابطه رگرسيون براي محاسبه خطوط حد بالا و پايين آستانه آلودگي استفاده شد و با توجه به اين خطوط در رابطه با ضرورت اجراي عمليات کنترل و پيش آگاهي تصميم گيري هاي لازم به عمل آمد.

© حقوق سایت محفوظ است