۱۳۹۶-۰۷-۱۰

مقاله تشخيص پارگي رباط متقاطع قدامي زانو به كمگ دستگاه مفصل سنج زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تشخيص پارگي رباط متقاطع قدامي زانو به كمگ دستگاه مفصل سنج زانو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ‌زانو
مقاله رباط متقاطع قدامي
مقاله بي ثباتي مفصل
مقاله حركت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: سودبخش دامون
جناب آقای / سرکار خانم: پرنيان پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: ‌براي تشخيص پارگي رباط متقاطع قدامي زانو روش هاي مختلفي به كار مي روند؛ دستگاه لقي سنج زانو با الگوگيري از دستگاه مفصل سنج زانو KT با امكانات بيشتر طراحي و ساخته شد. هدف بررسي اعتبار اين دستگاه در تعيين پارگي هاي رباط متقاطع قدامي زانوست.
مواد و روشها: براي اعتبار سنجي دستگاه، آزمون هايي روي ۶۰ فرد سالم و ۲۰ بيمار انجام شد و تحليل آماري تابع مميز روي داده ها صورت گرفت.
يافته ها: از ۳۰ آزمون انجام شده تكرار پذيري دستگاه براي اختلاف جابه جايي پلاتو تي بيا نسبت به فمور بيش از ۹۰% موارد كمتر از ۱٫۶ ميلي متر بود. براي بررسي اثر محل اعمال نيرو، در دو محل نيرو اعمال شد و از بين دستگيره هاي دستگاه، دستگيره نزديك مفصل انتخاب گرديد. با استفاده از آزمون تحليل مميز، حساسيت و اختصاصي بودن دستگاه در تشخيص پارگي رباط متقاطع قدامي به ترتيب ۸۵% و ۹۵% محاسبه گرديد.
نتيجه گيري:‌ دستگاه مفصل سنج طراحي شده يك وسيله حساس و اختصاصي در تشخيص پارگي هاي رباط متقاطع قدامي است و به عنوان يك روش عيني براي درجه بندي ميزان لقي زانو توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است