۱۳۹۵-۰۳-۲۸

مقاله تشبيه و تنزيه از ديدگاه سنايي و ابن عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تشبيه و تنزيه از ديدگاه سنايي و ابن عربي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشبيه
مقاله تنزيه
مقاله ابن عربي
مقاله سنايي
مقاله وحدت وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردستاني رستمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غالبا انديشمندان نظرگاه هايي درباره انسان، خدا و جهان داشته اند. ممکن است نقاط و نکات مشترکي در اين تفکرات بيابيم که برخي از متفکران تحت تاثير يک ديگر و برخي برحسب توارد، داراي اين اشتراکات بوده اند. بحث ما در مقايسه و مطابقه تشبيه و تنزيه صفات الهي ميان دو انديشمند است، که يکي شاعري عارف بوده و در غزنه، قلمرو ايران زيسته و ديگري عارفي شاعر که در اندلس پرورش يافته است. سخن از سنايي شاعر قرن پنجم، و ابن عربي، متفکر سده هفتم است. با آن که اين دو انديشمند در دو حوزه و زمان متفاوت مي زيسته اند، اما درباره مقولات تشبيه و تنزيه صفات الهي نظرات يکساني ارايه کرده اند. تحقيق حاضر در پي اثبات اين هم ساني است.

© حقوق سایت محفوظ است