۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ترميم حفره استخواني ايجادشده در استخوان پاريتال خرگوش به وسيله پودر جايگزين استخوان (Neo-Os) با و بدون محافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ترميم حفره استخواني ايجادشده در استخوان پاريتال خرگوش به وسيله پودر جايگزين استخوان (Neo-Os) با و بدون محافظ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر جايگزين استخوان
مقاله استخوان
مقاله نيواوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه از مواد مختلفي جهت ترميم حفره هاي داخل استخواني استفاده مي شود. پودر جايگزين استخوان (Neo-Os) يكي از موادي است كه به طور تئوريك مي تواند سبب چنين ترميمي شود. اين تحقيق با هدف ارزيابي تاثير اين ماده در ترميم استخوان حفره هاي تهيه شده در جمجمه خرگوش با و بدون محافظت گورتكس انجام شد. تعداد ۱۲ خرگوش نيوزيلند سفيد انتخاب و در استخوان آهيانه هر يك دو حفره استخواني تعبيه گرديد. بر روي هر ۱۲ خرگوش، يك برش درموپريوستال بر روي ناحيه جمجمه خرگوش ايجاد شد تا با بلندكردن فلپ، دو استخوان پاريتال مشاهده گردد. يك حفره در هر استخوان پاريتال به قطر ۸ ميليمتر با فرز گرد به ترتيب زير تهيه گرديد: در نيمي از خرگوشها در يك حفره پودر جايگزين استخوان قرار داده شد و حفره ديگر خالي رها شد و در نيم ديگر خرگوشها، يك حفره با پودر جايگزين استخوان و گورتكس و در حفره ديگر فقط گورتكس قرار داده شد. پس از ۸ و ۱۶ هفته نمونه ها با روشهاي استاندارد دكلسيفيكيشن شدند و نمونه هاي بافت استخواني تهيه گرديد. حفره هاي ‌تهيه ‌شده در استخوان آهيانه خرگوش كه به وسيله پودر جايگزين استخوان محافظت ‌شده با غشاي گورتكس درمان شده بودند، با رشد استخوان درهم از لبه هاي ‌حفره و با تشكيل جزاير استخواني حفره ترميم يافت. در نهايت حفره ها با استخوان درهم و مطبق ترميم ‌شدند.

© حقوق سایت محفوظ است