۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تركيبات آلي جانبي حاصل از عمل كلرزني آب آشاميدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تركيبات آلي جانبي حاصل از عمل كلرزني آب آشاميدني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تری هالومتانها
مقاله هالواستیك اسیدها
مقاله تركیبات جانبی كلرزنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمقدس حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکيل ترکيبات جانبي آلي حاصل از عمل کلرزني آب آشاميدني از نظر سلامتي انسان و همچنين ايجاد مشکلات در تاسيسات تصفيه آب از سال ۱۹۷۴ که وجود کلروفرم و سه تري هالومتان (THMs) ديگر گزارش شد، مورد توجه بوده است. تحقيقات وسيعي از آن تاريخ انجام شده است تا فاکتورهايي که در تشکيل اين ترکيبات دخالت دارند شناخته شوند و بتوان از طريق تکنيکهاي آب آشاميدني، غلظت آنها را کاهش داد. بعضي از اين ترکيبات جانبي با دز زياد به صورت خوراکي و يا تزريقي در حيوان ايجاد سرطان مي کنند و ممکن است در درازمدت اثرات نامطلوبي بر سلامت انسان نيز داشته باشند.
مواد هوموسي که به صورت طبيعي در آبهاي سطحي يافت مي شوند، مواد پيش سازي هستند که در کلرزني آب آشاميدني ترکيبات جانبي ايجاد مي کنند که برخي از اين ترکيبات مشکوک به ايجاد سرطان مي باشند. در اثر واکنش بين کلر و ترکيبات هوموسي بيش از ۷۸۰ ترکيبات جانبي ايجاد مي گردد، که درصد عمده اين ترکيبات هالوژنه مي باشند. از جمله گروههاي شناخته شده ترکيبات جانبي مي توان تري هالومتانها (چهار ترکيب) هالواستيک اسيدها (نه ترکيب)، هالواستونيتريلها (چهار ترکيب) را نام برد. چنانچه تعيين مقدار کل اين ترکيبات مورد نظر باشد از دستگاه تعيين مقدار کل ترکيبات آلي هالوژنه Total Organic Halogen (TOX) استفاده مي شود. و اگر تعيين مقدار کيفي و کمي هر يک از اين ترکيبات لازم باشد از دستگاههاي گاز کروماتوگرافي (GC) و يا گاز کروماتوگرافي / مس اسپکترومتري (GC/MS) استفاده مي شود. در اين مقاله ترکيبات اصلي حاصل از عمل کلرزني آب آشاميدني، فاکتورهايي که موجب افزايش و يا کاهش اين ترکيبات اصلي مي شود، تکنيکهايي که در تاسيسات تصفيه خانه مي توان بکار برد تا تشکيل اين ترکيبات را به حداقل رسانيد و روشهاي اندازه گيري اين ترکيبات مورد بازنگري قرار مي گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است