۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ترابرد نوترون، الكترون و فوتون در ساچمه هاي ICF در حالت اشتعال جرقه اي و اشتعال سريع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: ترابرد نوترون، الكترون و فوتون در ساچمه هاي ICF در حالت اشتعال جرقه اي و اشتعال سريع
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همجوشي
مقاله ساچمه
مقاله يون سنگين
مقاله روش لختي
مقاله اشتعال مستقيم
مقاله اشتعال سريع
مقاله سوخت D-T
مقاله بهره انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروازيان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از انرژي همجوشي به روش لختي (ICF) در چند دهه گذشته بسيار مورد توجه محققين بوده است. براي بالا بردن بهره انرژي در اين روش، طراحيهاي گوناگوني صورت گرفته است. روش متداول اشتعال مستقيم يا جرقه اي و روش اشتعال سريع ساچمه هاي سوخت بررسي مي گردد. ترابرد نوترونها، الکترونها و فوتونها براي هر دو حالت در چند نمونه ساچمه حاوي ترکيبات مختلف برليم و ليتيم محاسبه و مقايسه مي شوند. استفاده از باريکه هاي يوني پر انرژي براي متراکم سازي مقدار کمي مخلوط دوتريم- تريتيم درون يک ساچمه کروي بهره انرژي نسبتا بالايي را به دست مي دهد. در اين کار با بررسي رفتار نوترونهاي حاصل از همجوشي در لايه هاي اطراف سوخت، گرمادهي نوترون به اين مواد که برليم و ليتيم انتخاب شده است با استفاده از روش مونت کارلو و کد MCNP محاسبه گرديده است. مشاهده مي شود که مقدار قابل توجهي از انرژي نوترون صرف گرم نگه داشتن اين لايه ها مي شود که منجر به انبساط اين نواحي و متراکم نگه داشتن عناصر ناحيه سوخت و تسريع در انجام برهم کنشها و در نتيجه بالا بردن بهره انرژي در اين ساچمه ها مي گردد. با انجام محاسبات نتيجه مي شود برليم بهتر از ليتيم در انجام اين کار موثر است. همچنين در يک بررسي مقدماتي ترابرد الکترونهاي نسبيتي که در روش اشتعال سريع مورد توجه هستند در ساچمه هاي نمونه محاسبه و ميزان گرمادهي آنها به سوخت D-T و لايه هاي برليم داخل ساچمه حساب مي گردد. در حالي که ناپايداري هيدروديناميکي در روش اشتعال جرقه اي مشکل اصلي بهره انرژي آن است، روش اشتعال سريع جايگزين مناسبي براي همجوشي به روش لختي است.

© حقوق سایت محفوظ است