۱۳۹۵-۰۱-۱۷

مقاله تدوين شاخص هاي مناسب براي تعيين ساختار هولدينگ بررسي موردي: هولدينگ سرمايه گذاري صباجهاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در فرآيند مديريت توسعه از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تدوين شاخص هاي مناسب براي تعيين ساختار هولدينگ بررسي موردي: هولدينگ سرمايه گذاري صباجهاد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هولدينگ
مقاله ساختار هولدينگ
مقاله ساختارسازماني
مقاله شرکت هاي تابعه
مقاله سبک سازماندهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوريان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي رزي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تلاش شرکت ها به منظور رفع مشکلات خود و کسب سهم بيشتري از بازار ناپايدار کنوني، با توانايي هاي بسيار متفاوت آنها (توان مالي، توان تخصصي، نيروي انساني، توان فني و غيره)، باعث شده است تا ادغام و گروهي شدن شرکت ها، به منظور استفاده مطلوب از توانايي هاي يکديگر و فعاليت به صورت شرکت هاي هولدينگ، متداول شود. با چنين اقدامي و تبديل شدن چند شرکت به يک مجموعه هولدينگ، برنامه تدوين شده و ساختار سازماني قبلي شرکت ها براي وضعيت فعلي مناسب نخواهد بود و بازنگري و اصلاحات لازم بايد در زمينه موارد فوق انجام شود.
در پژوهش حاضر، تلاش شده است به منظور دستيابي به ساختار مطلوب هولدينگ، ضمن آشنايي با مفاهيم نظري در اين حوزه، مدل مفهومي پژوهش، تهيه شود و با استفاده از آراي خبرگان بخش، شاخص هاي مناسب در تعيين ساختار هولدينگ مشخص گردد و در شرکت سرمايه گذاري صباجهاد آزمون شود. يافته هاي پژوهش نشان داد که اجزاي مدل و شاخص ها، به درستي انتخاب شده اند و در بين مديران ارشد شرکت، در بيشتر موارد تفاوت معني داري بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب وجود دارد و لازم است که شرکت براي اصلاح ساختار خود، به رشد شاخص ها و دستيابي به وضعيت مطلوب بپردازد.

© حقوق سایت محفوظ است