۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تدوين حوزه هاي راهبردي توسعه مقاصد گردشگري با استفاده از تطبيق تئوريك و كاربردي مدل هاي چرخه حيات مقصد و شاخص رنجش داکسي (مورد شناسي: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزيدآباد، بند ريگ و عشين، ريگ جن، جندق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تدوين حوزه هاي راهبردي توسعه مقاصد گردشگري با استفاده از تطبيق تئوريك و كاربردي مدل هاي چرخه حيات مقصد و شاخص رنجش داکسي (مورد شناسي: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزيدآباد، بند ريگ و عشين، ريگ جن، جندق)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل چرخه حيات ناحيه مقصد باتلر
مقاله مدل شاخص رنجش داکسي
مقاله راهبرد توسعه مقصد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل چرخه حيات مقصد گردشگري باتلر، مراحل مختلفي را براي سير تحول مقاصد قائل است. مقاصد گردشگري بر اساس جايگاهي که در چرخه حيات خود دارند واجد ويژگي هايي هستند که بايد در فرايند برنامه ريزي راهبردي مورد توجه قرار گيرند. در کنار مدل باتلر، مدل شاخص رنجش داکسي نيز با ارائه مراحل مختلف، عکس العمل هاي رفتاري و نگرشي خاصي را براي مقاصد تعريف نموده است. نگارندگان اين مقاله با ارائه ماتريسي ترکيبي و يکپارچه، امکان بررسي کيفي محيط فيزيکي، اجتماعي و فرهنگي مقاصد را فراهم ساخته و از سوي ديگر، با ترکيب اين ابزارها، زمينه پيش بيني رفتارها و برخوردهاي جامعه محلي را در مقابل تغييرات احتمالي و روند رشد گردشگري و همچنين امكان تدوين حوزه هاي راهبردي توسعه گردشگري مقاصد گردشگري را ميسر نموده اند. براي دستيابي به اين مهم، چهار گام مشخص طي شده است: ۱- شناخت وضع موجود ۲- تجزيه و تحليل ۳- سنتز و تلفيق ۴- ارائه حوزه هاي راهبردي و اولويت بندي آنها. نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه اولويت و ترکيب حوزه هاي راهبردي در مراحل مختلف متفاوت است، به طوري که نمونه هاي مورد مطالعه مصر- فرحزاد- محمدآباد کوره گز، عشين- ريگ جن- جندق و ابو زيد آباد- بند ريگ با توجه به ويژگي ها و تطابق آن با ويژگي هاي مدل ها به ترتيب در ابتداي مرحله رشد، اکتشاف و مشارکت (طبق مدل چرخه حيات مقصد) و مرحله بي تفاوتي و علاقه مندي (طبق مدل شاخص رنجش داکسي) قرار دارد که متناسب با شرايط آنها، حوزه هاي راهبردي مورد نياز تعريف شده است.

© حقوق سایت محفوظ است