۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تداخل عمل ضد دردي تزريق درون صفاقي همزمان عصاره آبي ميوه رازيانه (Foeniculum vulgare) و مرفين در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تداخل عمل ضد دردي تزريق درون صفاقي همزمان عصاره آبي ميوه رازيانه (Foeniculum vulgare) و مرفين در موش سوري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه
مقاله مرفين
مقاله درد احشايي
مقاله ايندومتاسين
مقاله تست رايتينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عموزادخليلي محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرفين سالهاست به عنوان يک داروي ضددرد مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي با توجه به اين که تجويز مکرر مرفين با وابستگي و تحمل همراه است، مطالعات اخير سعي در تجويز عصاره آبي ميوه رازيانه دارد تا استفاده از آن همراه با مرفين اثر ضددردي آن را تقويت و ميزان مصرف آن را کاهش دهد. اين مطالعه تجربي بر روي ۸۰ موش سوري نر نژاد N MRI انجام شد (۲۸±۳). حيوانات بطور تصادفي به گروه هاي کنترل، شاهد مثبت، دريافت کننده عصاره گياه رازيانه و دريافت کننده عصاره آبي ميوه رازيانه همراه با مرفين تقسيم شدند. گروه هاي کنترل و شاهد مثبت به ترتيب نرمال سالين نمکي %۰٫۹ و ايندومتاسين ۵ ميلي گرم بر کيلوگرم دريافت کردند. گروه هاي تجربي نيز تحت تزريق دوزهاي ۱۰۰،۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم از عصاره آبي گياه رازيانه قرار گرفتند ۳۰ دقيقه بعد از هر تجويز داخل صفاقي، حيوانات براي القاء درد احشايي تحت تزريق اسيداستيک %۰٫۶ با دوز ۱۰ ميلي ليتر بر کيلوگرم قرار گرفتند و اثرات ضددردي با شمارش تعداد رايت ها (کشيدگي ها) بلافاصله بعد از تزريق اسيداستيک در مدت ۳۰ دقيقه ثبت گرديد. در آزمايش بعدي تداخل مرفين با دوز ۲ ميلي گرم بر کيلوگرم بر اثرات ضددردي ناشي از عصاره ۱۵ دقيقه بعد از تجويز عصاره با دوزهاي ۱۰۰ ،۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم به روش رايتينگ ارزيابي شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آناليز واريانس يک طرفه در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
عصاره آبي گياه رازيانه با دوزهاي ۱۰۰،۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم و ايندومتاسين با دوز ۵ ميلي گرم بر کيلوگرم کاهش معني داري را در پاسخ به درد در مقايسه با گروه کنترل ايجاد کردند (P<0.001) همچنين گروه دريافت کننده مرفين با دوز ۲ ميلي گرم بر کيلوگرم همراه با عصاره ميوه رازيانه با دوزهاي ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم در مقايسه با گروه هايي که يکي از آنها را دريافت کرده بودند اثر ضد دردي چشم گيري بر عليه انقباضات شکمي ايجاد مي کند (P<0.001) اين مطالعه تاييد مي کند که عصاره آبي ميوه رازيانه و مرفين به صورت سينرژيک عمل مي کنند و عصاره ميوه رازيانه اثر ضد دردي مرفين را تقويت مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است