۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تخمين تابع توليد بيمارستانهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۳۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تخمين تابع توليد بيمارستانهاي ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله تابع توليد
مقاله پزشك
مقاله پرستار و نيروي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ كرماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي شهري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيمارستانها به مثابه بنگاه‌هاي اقتصادي به ارايه خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي به مردم مي‌پردازند و مردم در هر كشور مستقيم به‌صورت بيمار يا غيرمستقيم مراجعاتي به اين‌گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشيني، هرچند استاندارد زندگي افزايش يافته اما منجر به بيماري‌هايي شده كه از شهرنشيني ناشي شده است. در اين راستا بيماستانها بايد پاسخگوي تقاضاي روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفي) بيماران باشند. از اين‌رو، اين مقوله در سالهاي اخير در كشور مورد توجه قرار گرفته و تحقيق حاضر كوششي در اين راستاست. در اين مقاله سعي شده است تا در قالب يک الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده‌هاي مقطعي ۲۸۷ بيمارستان نمونه کشور در سال ۱۳۸۰ عوامل موثر بر توليد خدمات بيمارستاني در سطح کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
نتايج نشان مي‌دهد كه تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم‌ترين عوامل موثر بر تابع توليد خدمات بيمارستاني است و توليد نهايي پرستاران از ساير عوامل بيشتر است.

© حقوق سایت محفوظ است