۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله تخمين تابع تقاضاي داخلي گاز طبيعي به روش فيلتر کالمن (مطالعه موردي تقاضاي بخش خانگي شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تخمين تابع تقاضاي داخلي گاز طبيعي به روش فيلتر کالمن (مطالعه موردي تقاضاي بخش خانگي شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي گاز طبيعي
مقاله بخش خانگي
مقاله حالت فضا
مقاله کالمن فيلتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان العلمايي محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل موثر بر تقاضاي گاز طبيعي در بخش هاي مختلف مصرفي بسيار زياد هستند و بنابراين، ضروري است كه تابع تقاضاي اين حامل انرژي به تفکيک بخش هاي مختلف تخمين زده شود. در اين ميان بخش خانگي با بيش از ۲۵ درصد مصرف در سال هاي اخير بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده است. عوامل موثر بر تقاضا در اين بخش به دو دسته قابل مشاهده مانند قيمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غيرقابل مشاهده نظير عادات و سلايق مصرف کنندگان و تکنولوژي وسايل گازسوز تقسيم بندي مي شوند. با توجه به اثر دما بر مصرف اين بخش، تخمين ضرايب در يک منطقه خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصيح دهي اين متغير کمک مي کند. همچنين، با توجه به تاثيرگذاري عوامل غيرقابل مشاهده و متغيرهاي ديگري که از مدل حذف شده اند، از تکنيک کالمن فيلتر با هدف جلوگيري از برآورد اريب دار ضرايب استفاده شده است. در نهايت، کشش هاي قيمتي و درآمدي تقاضا به ترتيب -۰٫۰۹۸ و ۰٫۱۱۴ برآورد شده است.

© حقوق سایت محفوظ است