۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله تخمين اثر رشد اقتصادي بخش حمل و نقل بر توزيع درآمد در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: تخمين اثر رشد اقتصادي بخش حمل و نقل بر توزيع درآمد در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمل و نقل و ارتباطات
مقاله توزيع درآمد
مقاله ضريب جنيني
مقاله فرضيه کوزنتس
مقاله ساختار رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني احمدآباد هاني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از نگرانيها در مباحث رشد و توسعه اين است كه رشد اقتصادي منجر به تشديد نابرابري مي شود. شواهد تجربي هم نشان داده اند كه بسياري از كشورهايي که از رشد اقتصادي برخوردار بودند، تشديد نابرابري را نيز به دنبال داشته اند. اين نگراني در كشور ما نيز وجود دارد. سوال اساسي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه آيا رشد اقتصادي بخش حمل و نقل و ارتباطات كه شرايط رقابت برابر و امكان دسترسي به امكانات و فرصتها را براي تمام اقشار فراهم مي کند، مي تواند رشد همراه با توزيع مناسب درآمد را به دنبال داشته باشد؟ در همين راستا تحقيقي صورت گرفته که هدف از آن بررسي نقش حمل و نقل و ارتباطات در توزيع درآمد است. براي برآورد، از داده هاي آماري سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۴۸ و روش معمول در اقتصادسنجي کمک گرفته شده است. نتايج بيانگر آن است که رشد اقتصادي حاصل از بخش حمل و نقل، رشد اقتصادي توام با کاهش نابرابري درآمد را به ارمغان مي آورد. علاوه بر آن، با توجه به موقعيت استراتژيك ايران در بخش حمل و نقل منطقه، شبکه حمل و نقل ايران از پتانسيلهاي بالقوه اي برخوردار است که مي تواند توزيع درآمد در بين اقشار شهري و روستايي را متعادل تر کند و از شکاف درآمدي خانوار شهري و روستايي بکاهد.

© حقوق سایت محفوظ است