۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تحليل و بررسي نقش عوامل توپوگرافي و مرفوژنز در خندق زايي (مطالعه موردي: دامنه هاي شمالي قوشه داغ بين اهر و مشكين شهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پژوهشهاي جغرافيايي از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحليل و بررسي نقش عوامل توپوگرافي و مرفوژنز در خندق زايي (مطالعه موردي: دامنه هاي شمالي قوشه داغ بين اهر و مشكين شهر)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش خندقي
مقاله خندق زايي
مقاله فروسايي
مقاله توليد رسوب
مقاله فرسايش خاك
مقاله عوامل توپوگرافي
مقاله دامنه هاي شمالي قوشه داغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به لحاظ شرايط حاکم و وجود بستر مساعد (از نظر ليتولوژي، پدولوژي و توپوگرافي)، دامنه هاي شمالي قوشه داغ از نظر وقوع حرکات توده اي (لغزش و ريزش و …) از ناپايدارترين و همچنين از نظر تشکيل و توسعه خندق ها، از مستعدترين مناطق محسوب مي شود. در اثر تشکيل و توسعه خندق ها در منطقه مقدار قابل کشت سطوح شيب دار در اختيار شبکه هاي زهکشي قرار مي گيرند. به همين دليل بررسي و مطالعه دقيق علل تشکيل و توسعه خندق ها در منطقه از اهميت زيادي برخوردار است. در بررسي علل و عوامل خندق زايي، نقش عوامل مرفوژنز و توپوگرافي همواره مدنظر قرار دارد. شيب و طول دامنه، اختلاف ارتفاع، شکل دامنه به عنوان مهمترين عوامل توپوگرافي در نحوه جريان رواناب ها و افزايش و يا کاهش قدرت فرسايش دهي آنها نقش عمده اي ايفا مي کند. در مقاله حاضر از طريق روش هاي کمي، رابطه عوامل توپوگرافي در توسعه سر خندق ها مورد تجزيه و تحليل کمي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد که سهم طول دامنه در طويل شدن خندق هاي منطقه به مراتب بيش از ساير عوامل توپوگرافي دخيل در رشد خندق ها است؛ به طوري که اگر طول دامنه افزايش يابد و ساير عوامل ثابت نگاه داشته شوند، پتانسيل فرسايش خاک در سطوح شيب دار ۲٫۵ برابر افزايش خواهد يافت. سهم دامنه هاي مقعر که در اثر عمل برفساب و لغزش (و يا بنحوي در اثر تغيير در شيب دامنه ها) پديد مي آيند، در تشکيل و توسعه خندق هاي منطقه قابل توجه است. خندق هاي متعددي که در پاي چنين دامنه هايي پديد آمده اند از نقش و سهم مهم دامنه هاي مذکور در تشکيل و توسعه خندق ها حکايت مي کنند.

© حقوق سایت محفوظ است