۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تحليل واژگاني افعال زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: تحليل واژگاني افعال زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعل با قاعده
مقاله فعل بي قاعده
مقاله ريشه گذشته
مقاله ريشه حال
مقاله تحليل واژگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خميجاني فراهاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستور زبان نويسان و پژوهشگران زبان و ادب فارسي تمام افعال اين زبان را بي قاعده فرض نموده و معتقدند که هر فعل در زبان فارسي دو ريشه يا ماده دارد: ريشه گذشته و ريشه حال. صيغه هايي که بر گذشته دلالت دارند، از ريشه گذشته و صيغه هايي که بر حال و آينده دلالت دارند، از ريشه حال مشتق مي شوند. مقاله حاضر، کوششي است براي اثبات اين امر که تعداد قابل توجهي از افعال زبان فارسي، همانند افعال زبان انگليسي با قاعده بوده و تنها يک ريشه يا ماده دارند. در واقع مي توان تمام صيغه هاي اين افعال را- چه آنهايي که بر گذشته دلالت دارند و چه آنهايي که بر حال يا آينده دلالت دارند- تنها از يک ريشه مشتق کرد. ريشه يا ماده گذشته اين افعال، با افزودن علامت گذشته ساده به ريشه حال ساخته مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است