۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تحليل هزينه – منفعت غربالگري کم کاري مادرزادي تيروئيد در متولدين شهرستان قزوين در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تحليل هزينه – منفعت غربالگري کم کاري مادرزادي تيروئيد در متولدين شهرستان قزوين در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه – منفعت
مقاله غربالگري
مقاله کم کاري مادرزادي تيروييد
مقاله شهرستان قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نيكو علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تحليل اقتصادي يکي از معيارهاي تصميم گيري در خصوص اولويت بخشيدن به خدمات ارائه شده است.
هدف: اين پژوهش به منظور تحليل هزينه – منفعت غربالگري کم کاري مادرزادي تيروئيد در متولدين ساکن شهرستان قزوين در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
روش کار: اين مطالعه از نظر هدف و نتيجه کاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي و مقطعي مي باشد. جامعه اين پژوهش را کليه متولدين زنده ساکن شهرستان قزوين تشکيل مي دهد. جهت محاسبه هزينه ها از روش هزينه واحد بهره گيري شد. و منفعت حاصله از کسر جمع هزينه هاي مستقيم انجام غربالگري در سه بخش و هزينه هاي مستقيم درمان بيماران شناسايي شده از هزينه هاي مستقيم نگهداري بيماران در صورت عدم انجام غربالگري در سازمان بهزيستي کشور بوده است. جهت تحليل داده ها از روش هاي آماري و نرم افزار Excel 2007 استفاده شده است.
يافته ها: در اين مطالعه ۸۶۲۱ نفر از متولدين زنده ساکن شهرستان قزوين به منظور غربالگري و شناسايي بيماري کم کاري مادرزادي تيروئيد مورد مطالعه قرار گرفتند. هزينه هاي مستقيم انجام غربالگري در سه بخش به مبلغ ۲۶۶۲۲۰۰۰۰ ريال محاسبه گرديد. در اين بخش از مطالعه ۱۸ بيمار شناسايي گرديد که بيانگر شيوع ۲٫۰۸ در هزار تولد زنده بوده است. هزينه هاي مستقيم درمان بيماران شناسايي شده به مبلغ ۵۴۵۷۱۵۰۰ ريال محاسبه گرديد. از کسر جمع هزينه هاي مستقيم انجام غربالگري و درمان بيماران شناسايي شده از ميزان هزينه هاي نگهداري کودکان بيمار در مراکز بهزيستي و شبانه روزي (۳۱۶۸۰۰۰۰۰ ريال)، نسبت هزينه به سود ۱ به ۹٫۹ بوده است. به عبارتي با يک بار هزينه کردن ۹٫۹ برابر منفعت به دست مي آيد.
نتيجه گيري: منافع حاصل از غربالگري کم کاري مادرزادي تيروييد با وجود هزينه هايي که دربر دارد قابل توجه است، لذا به مديران نظام سلامت توصيه مي شود که با تداوم انجام برنامه در مناطق مختلف کشور باعث کاهش بار اقتصادي وارد بر جامعه شوند.

© حقوق سایت محفوظ است