۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تحليل ميزان ريسک پذيري سکونتگاه هاي شهري استان لرستان از خطر زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تحليل ميزان ريسک پذيري سکونتگاه هاي شهري استان لرستان از خطر زلزله
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش جمعيت
مقاله ريسک پذيري
مقاله حريم امن
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدرحمتي صفر
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين لرزه از جمله مخاطرات طبيعي است که وقوع آن اغلب خسارات و تلفات زيادي به دنبال داشته است. پراکنش جغرافيايي زلزله ها در کشور ما نشانگر آن است که ۶۶ درصد از سرزمين ايران در معرض خطر زمين لرزه قرار دارد و ۹۰ درصد از جمعيت کشور در اين مناطق زندگي مي کنند. اين در حالي است که شهرهاي کشور ما در برابر زمين لرزه ۵٫۵ و ۶ ريشتري به طور جدي آسيب پذيرند. استان لرستان بخشي از رشته کوه زاگرس را تشکيل داده است و ۵۰٫۸۳ درصد از کل زلزله هاي ايران در اين رشته کوه اتفاق افتاده است. به همين دليل اين استان شاهد وقوع زلزله هاي مخرب با تلفات زياد بوده است. اين ناحيه جزو مناطقي از ايران طبقه بندي شده که از توان زلزله خيزي شديدي برخوردار است. همچنين به ثبت رسيدن تعداد زيادي کانون زلزله طي صد سال اخير و وقوع زلزله هاي مخرب در اين استان، نشانگر فعال بودن گسل هاي آن مي باشد. اين استان با تراکم جمعيتي ۶۲ نفر در هر کيلومتر مربع، حدود ۲٫۶۵ درصد جمعيت کشور را در خود جاي داده و جزو نواحي پر جمعيت نيز محسوب مي شود. اهداف پژوهش حاضر شامل بررسي چگونگي پراکنش فضايي جمعيت و الگوي پراکنش شهرهاي استان لرستان و بررسي پراکنش فضايي شهرها و جمعيت شهري استان لرستان در ارتباط با خطر زلزله مي باشد. در اين مقاله جهت بررسي الگوي پراکنش شهرهاي مهم استان مدل «جاذبه يا تعيين نقطه جدايي» مورد استفاده قرار گرفته و نتايج به دست آمده حاکي از آن است که مراکز شهري مهم استان تقريبا به صورت ارگانيک پراکنده شده اند. از طرفي فراواني منابع آب در حاشيه گسل ها عامل اصلي مکان گزيني شهرها و روستاها در اين استان بوده است. بنابراين بسياري از مناطق مسکوني در حريم گسل ها استقرار يافته، در معرض خطر و آسيب پذيري بالايي قرار دارند. نتايج حاصل از نقشه پهنه بندي تهيه شده نشان مي دهد حدود ۶ درصد جمعيت استان در پهنه خطر بسيار بالا، ۲۳ درصد جمعيت در پهنه پر خطر و ۵۶ درصد در پهنه متوسط قرار دارند.

© حقوق سایت محفوظ است