۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مقاله تحليل فضايي و سنجش توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان مياندوآب با استفاده از مدل تاپسيس فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در برنامه ريزي فضايي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي و سنجش توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان مياندوآب با استفاده از مدل تاپسيس فازي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل فضايي
مقاله سنجش توسعه
مقاله تکنيک تاپسيس فازي
مقاله شهرستان مياندوآب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي فضايي يا سازماندهي فضايي روندي براي بهره ور سازي، آرايش منطقي، حفظ تعادل، توازن و هماهنگي بين جمعيت و تاسيسات اقتصادي ايجاد شده در فضاي جغرافيايي و جلوگيري از بروز عدم تعادل و بازتاب هاي تخريبي و منفي در فضاي سرزمين است. در اين پژوهش ۲۳ شاخص از شاخص هاي توسعه شهرستان مياندوآب شامل شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي (۵ زير شاخص)، آموزشي- فرهنگي (۸ زير شاخص)، بهداشتي- درماني (۵ زير شاخص) و شاخص هاي خدمات زيربنايي (۵ زير شاخص) مورد تحليل قرار گرفته است. رويکرد حاکم بر اين پژوهش، توصيفي- تحليلي و ماهيت آن مي تواند کاربردي باشد. به منظور رعايت اصل دقت، محاسبات با استفاده از نرم افزارهاي Expert Choice، Excel، SPSS و همچنين با بهره گيري روش هاي تحليل آماري از جمله تاپسيس فازي، تحليل خوشه اي، تحليل فرايند سلسله مراتبي و درنهايت روش رتبه بندي لکسيکوگراف صورت گرفت. نتايج مطالعه حاضر حاکي از آن است که دهستان آجرلوي غربي به عنوان تنها گزينه برخوردار، رتبه نخست توسعه را در بين دهستان هاي شهرستان مياندوآب دارا است. از نظر توسعه شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي، آموزشي- فرهنگي، بهداشتي- درماني و شاخص هاي زيربنايي، ۶ دهستان شامل باروق، مرحمت شمالي، زرينه رود، مرحمت جنوبي، مرحمت آباد و زرينه رود جنوبي بعنوان دهستان هاي نيمه برخوردار و چهار دهستان به ترتيب شامل مرحمت مياني، زرينه رود شمالي، مکريان شمالي و آجرلوي شرقي بعنوان دهستان هاي محروم شناسايي شدند. همچنين در مقايسه رتبه دهستان ها از نظر توسعه شاخص ها مورد بررسي، همبستگي درخور و مناسبي مشاهده نمي شود.

© حقوق سایت محفوظ است