۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تحليل فراواني جبهه زايي در زمان رخداد بارش هاي ابر سنگين ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تحليل فراواني جبهه زايي در زمان رخداد بارش هاي ابر سنگين ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبهه زايي
مقاله بارش ابرسنگين
مقاله رويکرد محيطي به گردشي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بختيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش که با هدف تحليل فراواني تابع جبهه زايي در زمان بارش هاي ابرسنگين ايران انجام شد، از رويکرد محيطي به گردشي استفاده گرديد. ۱۲۵ روز از سنگين ترين و فراگيرترين بارش هاي ايران از پايگاه داده بارش روزانه کشور (شامل نقشه هاي همبارش ايران که به کمک ۱۴۳۷ ايستگاه همديد، اقليمي و باران سنجي از تاريخ ۱/۱/۱۳۴۰ تا ۱۱/۱۰/۱۳۸۳ تهيه شده) بر اساس آستانه بالاي ۹۹ درصد، جهت مطالعه انتخاب شد. فراواني تابع جبهه زايي در محدوده وسيعي از صفر تا ۱۲۰ درجه طول شرقي و صفر تا ۸۰ درجه عرض شمالي در ۶ تراز ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۵۰، 925 و ۱۰۰۰ هکتوپاسکال و در چهار ديده باني در ساعت هاي ۰۰:۰۰، ۰۶:۰۰، ۱۲:۰۰ و 18:00 زولو، بررسي شد. نتايج نشان داد که از نظر مهيايي شرايط مناسب جبهه زايي در زمان رخداد بارش هاي ابرسنگين و فراگير ايران، ترازهاي ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ هکتوپاسکال در تمام موارد (به استثناي ديده باني ساعت ۱۸:۰۰ تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال) به عنوان ترازي فعال ديده نشده اند زيرا فراواني تابع جبهه زايي در اين ترازها بر روي ايران در بيشتر موارد کمتر از ۲۰ درصد بوده است. در مقابل در ترازهاي ۸۵۰، ۹۲۵ و۱۰۰۰  هکتوپاسکال ايران (بويژه بخش هاي شرق، شمال شرق و جنوب غرب ايران) به عنوان محل بيشينه فعاليت هاي جبهه زايي ديده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است