۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تحليل سينوپتيکي يخبندان هاي بهاره تبريز (مطالعه موردي: سرماي بهار ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تحليل سينوپتيکي يخبندان هاي بهاره تبريز (مطالعه موردي: سرماي بهار ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخبندان هاي بهاره
مقاله سيستم هاي فشار
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تديني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات دماي جو به علت عبور سيستم هاي هوا اغلب بسيار ناگهاني است و گياهان نمي توانند خود را با اين نوسان هاي شديد سازگار کنند و در نتيجه آسيب مي بينند. از آنجايي که دماهاي پايين تاثيرات مخربي بر روي توليدات کشاورزي دارند، بررسي آنها براي پيش بيني و جلوگيري از خسارات احتمالي بسيار مفيد خواهد بود. در اين مطالعه به منظور تعيين زمان هاي رخداد پديده يخبندان، دماي حداقل روزانه ايستگاه تبريز براي يک دوره ۲۱ ساله انتخاب و استفاده شد. طولاني ترين و شديدترين يخبندان بين روزهاي ۷ تا ۱۲ فروردين ۱۳۸۲ و ۱۷ فروردين ۱۳۸۳ رخ داده است. براي تعيين الگوهاي يخبندان اين دو دوره، نقشه هاي همديدي ۸۵۰، 1000 و ۵۰۰ هکتوپاسکال بررسي شد. نتايج نشان داد که موقعيت و قدرت سامانه هاي وضع هواي حاکم بر منطقه در زمان رخداد يخبندان کنترل کننده اصلي اين پديده محسوب مي شوند. همچنين، شکل گيري کم فشارها و ناوه هاي حاصل از آنها نقش مهمي در يخبندان هاي بهاره منطقه داشته، الگوي اصلي سينوپتيکي حاکم در يخبندان هاي مورد بررسي، عميق شدن ناوه کم فشار شمال درياي خزر است.

© حقوق سایت محفوظ است