۱۳۹۴-۱۲-۲۵

مقاله تحليل خطا در آموزش زبان هاي خارجي با توجه ويژه به ارزيابي خطا در آموزش ترجمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۴۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحليل خطا در آموزش زبان هاي خارجي با توجه ويژه به ارزيابي خطا در آموزش ترجمه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ترجمه
مقاله آموزش زبان خارجي
مقاله تحليل خطا
مقاله تحليل گفتمان
مقاله خطا
مقاله نقد ترجمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني تهراني آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تکوين و توسعه دانش و مهارت زباني دانشجويان از اصلي ترين اهداف کلاس درس زبان خارجي دانشگاهي است. منظور از تکوين مهارت ترجمه در کلاس درس ترجمه، ايجاد توانايي در باز آفريني مطلوب انواع متون، از زبان مبدا به زبان مقصد است. تحقق اين هدف با بکار گيري شيوه هاي گوناگون در کلاس درس ترجمه امکان پذير است. تحليل خطا به عنوان يکي از زير شاخه هاي اصلي زبانشناسي کاربردي، از يکسو در گستره مباحث مربوط به آموزش زبان و از سويي ديگر در آموزش ترجمه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. بررسي عوامل موثر در تحليل خطا، نقش بکارگيري نظريه هاي مرتبط با علم ترجمه در کلاس درس ترجمه، شيوه هاي تشخيص، طبقه بندي، ارزيابي و تصحيح خطا و تاثير ارائه انواع متون ترجمه شده در کلاس ترجمه آلماني از اهداف اصلي مقاله حاضرند.

© حقوق سایت محفوظ است