۱۳۹۵-۰۳-۲۸

مقاله تحليل حرارتي سمبه موتور اشتعال جرقه اي با استفاده از الگوهاي حرارتي متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۲۸ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تحليل حرارتي سمبه موتور اشتعال جرقه اي با استفاده از الگوهاي حرارتي متفاوت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرايط مرزي
مقاله سمبه
مقاله موتور احتراق داخلي
مقاله انتقال حرارت
مقاله احتراق دو ناحيه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قارلقي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كاكايي اميرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق انتقال حرارت در سمبه موتور احتراق جرقه اي محاسبه شده است. سه روش متفاوت براي شبيه سازي انتقال حرارت بکار رفته است. در روش اول براي سمبه، استوانه و بستار، يک دماي ثابت و تقريبي در نظر گرفته شده است و به وسيله الگوي دو ناحيه اي احتراق شرايط ميدان گاز درون استوانه (دما، فشار و ضرايب انتقال حرارت جابجايي) محاسبه مي شود. در روش دوم براي هر سه قسمت سمبه، استوانه و بستار، سه دماي مجهول در نظر گرفته شده و معادلات انتقال حرارت مربوطه با الگوي دو ناحيه اي به صورت همزمان حل مي شود. در روش سوم که دقيق ترين روش است، به صورت همزمان بر اساس الگوي شبکه حرارتي مقاومت – خازن، ۲۴ معادله انتقال حرارت با نرم افزار دو ناحيه اي، حل مي شود. نتايج بدست آمده از سه روش به منظور بررسي اثر آنها بر رفتار حرارتي سمبه با هم مقايسه مي شود. نشان داده شده است که استفاده از الگوي مقاومت – خازن با تعداد معادلات کمتر و درنتيجه زمان حل کمتر، روشي مناسب براي حل مسايل حرارتي موتور است. مجموعه اين عمليات به وسيله نرم افزار MATLAB نوشته شده، انجام مي شود و نتايج با داده هاي تجربي موتور EF7TC صحه گذاري شده است.

© حقوق سایت محفوظ است