۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تحليل جغرافيايي سياستهاي مسكن شهري تهران و پي آمدهاي ناشي از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۴۰۷ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: تحليل جغرافيايي سياستهاي مسكن شهري تهران و پي آمدهاي ناشي از آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهران بزرگ
مقاله [منظور مناطق شهرداري تهران است]
مقاله كلانشهر [بزرگتر از مادر شهر] گسل [شكست زمين شناسي]

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر تهران به عنوان يکي از قريه هاي کوچک شهرستان بزرگ ري در نهايت با جمعيتي بسيار محدود اکنون به کلانشهري با حدود ۷ ميليون نفر ساکن تبديل شده است. فقط طي صد سال اخير- به ويژه در نيمه دوم آن- جمعيت اين شهر ۴۲ برابر و مساحت آن ۳۰ برابر شده است.
از آنجا که کاربري مسکوني بيش از ۴۰ درصد مساحت زمين شهري را در بر مي گيرد و رشد سريع جمعيت موجب افزايش تقاضاي مسکن مي گردد، معضل کمّي و کيفي مسکن در اين شهر نمود يافته است.
چنين رشدي را رشد غيرطبيعي مي دانم و با بررسي عميق تر موضوع، اين رشد غول آسا را حاصل استقرار و تسلط بخش خصوصي و در نهايت عدم سياستهاي کنترلي دولت بر بخش مسکن مي دانم و معتقدم که سياستهاي ضعيف، گاه نادرست و در بعضي موارد کامل اجرا نشده، موجب پي آمدهاي فيزيکي و فضايي مسکن، توسعه بي رويه و ناموزون شهر، حاشيه نشيني، اسقرار مسکن بر روي گسل يا پهنه هاي زلزله خيز و نيز پيامدهاي اقتصادي، کالبدي و اجتماعي و در نهايت پيامدهاي سياسي و زيست محيطي شده است.

© حقوق سایت محفوظ است