۱۳۹۵-۰۱-۲۶

مقاله تحليل تاثير تسهيلات بانکي بر قيمت مسکن در کلان شهرهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۲ در روند (روند پژوهش هاي اقتصادي) از صفحه ۱۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تحليل تاثير تسهيلات بانکي بر قيمت مسکن در کلان شهرهاي ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن
مقاله تسهيلات بانکي
مقاله کلان شهر
مقاله نوسانات قيمت مسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادغلامي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسکن مانند هر کالاي ديگري داراي جنبه هاي اقتصادي است. مسکن تنها يک کالاي مصرفي نبوده و يک کالاي سرمايه اي نيز محسوب مي شود. از اين رو، تقاضاي مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه اي تابعي از نرخ بازگشت سرمايه در بخش مسکن در قياس با نرخ بازدهي انواع ديگر سرمايه گذاري است. افزون بر اين، قيمت مسکن به عنوان يک کالاي غيرمنقول به شدت تابع شرايط عرضه و تقاضاي منطقه اي و محلي بسته به روستايي بودن يا شهري بودن محل سکونت است. در اين پژوهش، به منظور ارزيابي عواملي که مي تواند بر نوسانات قيمت مسکن در کلان شهر هاي ايران اثر بگذارد، در چارچوب داده هاي تابلويي از روش رگرسيون گام به گام استفاده شد. بر اساس اين مدل سلسله مراتبي متغيرهاي موثر بر قيمت مسکن در کلان شهر هاي ايران به ترتيب اولويت عبارتند از: وام مسکن، اجاره بهاي مسکن، توليد ناخالص منطقه اي، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانکي که ضرايب تمامي متغيرها به لحاظ آماري معنا دار و هماهنگ با مباني نظري است.

© حقوق سایت محفوظ است