۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تحليل اکولوژيکي پارک هاي شهري (مطالعه موردي: مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تحليل اکولوژيکي پارک هاي شهري (مطالعه موردي: مشهد)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوپارک
مقاله مشهد
مقاله توسعه پايدار
مقاله شاخص هاي اکولوژيکي
مقاله فضاي سبز شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقيان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمدرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشه اکولوژيکي در مفاهيمي مانند توسعه پايدار، شهر اکولوژيکي و پارک هاي اکولوژيکي متجلي مي شود، نماد توسعه شهري پايدار اکولوژيکي، احداث پارک هاي شهري منطبق با شاخص هاي اکولوژيکي است. مقاله با هدف ارائه ضوابط و معيارهاي برنامه ريزي و طراحي اکولوژيکي پارک هاي شهري و امکان استفاده از آنها در طراحي پارک هاي جديد و موجود تهيه شده است و مقايسه سه نمونه از پارک هاي موجود مشهد با اصول پارک هاي اکولوژيکي و شناخت تفاوت ها و شباهت ها نتيجه کار است. اطلاعات به دو صورت اسنادي و ميداني جمع آوري شده است. جامعه آماري تحقيق کليه پارک هاي مشهد و جامعه نمونه سه پارک ملت، وحدت و کوهسنگي است. بررسي و ارزيابي شاخص هاي اکولوژيک در سه محور عمده کالبدي و طراحي اکولوژيکي، زيست محيطي و فرهنگي- آموزشي در سه پارک نمونه نشان داد که وضعيت جاري در اين پارک ها از ديد اکولوژيکي نامناسب بوده که نشان از غيراکولوژيکي بودن اين پارک ها دارد. ميانگين شاخص هاي رعايت شده در ساختمان هاي کل پارک هاي مورد مطالعه و در بين شاخص هاي۱۷ گانه، برابر ۱۰٫۹ درصد و اين ميزان براي معابر اصلي ۳۷ درصد و براي معابر فرعي ۴۵٫۶ درصد است. فضاي بازي کودکان و پارکينگ ها نيز به ترتيب داراي ميانگين ۵۸٫۷ و ۱۱٫۸ درصد هستند. با توجه به ميانگين امتيازهاي به دست آمده در مورد هر شاخص و فاصله بسيار زياد اين پارک ها از شاخص هاي پارک هاي اکولوژيکي و به منظور ارتقاي سطح کيفي پارک هاي موجود مشهد پيشنهادهايي در سطوح خرد و کلان مديريتي، برنامه ريزي و طراحي فضاهاي سبز شهري ارائه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است