۱۳۹۶-۰۶-۲۴

مقاله تحليل امواج سطحي دو بعدي ناشي از حركت اجسام غوطه ور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در مهندسي دريا از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليل امواج سطحي دو بعدي ناشي از حركت اجسام غوطه ور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موج سطحي
مقاله جريان پتانسيل
مقاله درگ موج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نوروزمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه تحليلي جريان پتانسيل دو بعدي در مجاورت سطح آزاد در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است. اين مقوله يكي از مباحث بنيادي در هيدروديناميك كاربردي است و در حال حاضر روش هاي متنوعي براي حل اين قبيل مسائل در حال توسعه است. مشاهدات تجربي امواج دريا در مقايس بزرگ و يا مشاهدات آزمايشگاهي در كانالهاي باز بيانگر شكل گيري پديده هاي پيچيده اي در پايين دست جريان مي باشد. همچنين در پايين دست جريان اجسام شناور و يا غوطه ور، نوسانات سطح آزاد بصورت امواج سطحي ظاهر مي شود كه بيانگر انتقال انرژي از طرف جسم متحرك به سيال است كه به عنوان درگ موج شناخته مي شود. با توجه به مكانيزمهاي بسيار پيچيده شكل گيري امواج سطحي و انتقال آن، تشريح پديده درگ موج در اجسام غوطه ور و شناور يكي از مباحث پيچيده در تئوري هيدروديناميك محسوب مي شود. در مقاله حاضر سعي بر اين است گامي در جهت شناخت دقيق تر پديده هاي هيدروديناميكي مجاور سطح آزاد با مطالعه بنيادي قانونمندي هاي حاكم بر پديده ها برداشته شود. نتايج تحليلي بدست آمده اين امكان را فراهم مي كند كه بتوان شكل گيري امواج سطحي و پديده درگ موج را تفسير نمود. جريان حول استوانه غوطه ور بعنوان يك مساله مدل انتخاب شده است كه نتايج و روش ارايه شده قابل تعميم به كليه مسائل دو بعدي مي باشد. همچنين بر اساس اين روش، مي توان روشهاي متداول جهت حل جريان پتانسيل در محيط بيكران را به محيط هاي محدود به سطح آزاد گسترش داد.

© حقوق سایت محفوظ است