۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تحليل اقتصادي طرح توسعه آبياري تحت فشار در استان خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۹۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصادي طرح توسعه آبياري تحت فشار در استان خراسان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي اقتصادي
مقاله آبياري تحت فشار
مقاله محدوديت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينكه چندين سال از استفاده و گسترش سيستم هاي آبياري تحت فشار مي گذرد و در سالهاي گذشته حجم عظيمي از توان اجرايي، اعتبارات و فعاليت دولت به اين كار اختصاص يافته است، جمع بندي نقاط قوت و ضعف اين عرصه از فعاليت هاي بخش كشاورزي مي تواند راهنمايي براي تعيين راهبردهاي آينده باشد. از اين رو در مطالعه حاضر به ارزيابي و تحليل فعاليت هايي كه در زمينه توسعه آبياري تحت فشار در سالهاي اخير در استان خراسان انجام شده است پرداخته مي شود. در اين راستا با استفاده از اطلاعات حاصل از تكميل پرسشنامه بهره برداران و جمع آوري اطلاعات از ارگان هاي مربوط، ضمن بررسي خصوصيات اجتماعي – اقتصادي بهره برداران، عملكرد طرح توسعه آبياري تحت فشار در استان خراسان طي سال هاي برنامه دوم توسعه مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه عوامل اجتماعي – اقتصادي و فني در پذيرش اين سيستم موثر بوده و سرمايه گذاري در طرح ملي برنامه دوم توجيه اقتصادي مطلوبي داشته است. لذا برنامه ريزي مطلوبتر براي بهبود فعاليت ها در اين زمينه توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است