۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تحليل اقتصادسنجي تقاضاي نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جاده اي- مقايسه رهيافت هم انباشتگي و STSM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۵۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصادسنجي تقاضاي نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جاده اي- مقايسه رهيافت هم انباشتگي و STSM
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم انباشتگي
مقاله کشش قيمتي
مقاله نفت گاز
مقاله حمل و نقل جاده اي
مقاله ARDL ،STSM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آماده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يارانه اي بودن قيمت حامل ها انرژي در کشور شده است تا مصرف اين منابع در سال هاي گذشته به ويژه در بخش حمل و نقل افزايش قابل توجهي داشته باشد. با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، افزايش قيمت حامل ها انرژي از جمله گازوئيل مدنظر قرار گرفته است. براي بررسي اثرات اقتصادي اين افزايش لازم است واکنش مصرف انرژي به تغييرات قيمتي الگوسازي شود. در اين مقاله به برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در زير بخش حمل و نقل جاده اي کشور پرداخته شده است. براي الگوسازي تابع تقاضاي نفت گاز از تکنيک هاي مختلف اقتصادسنجي از جمله الگوي لگاريتمي، هم انباشتگي يوهانسن، رهيافت ARDL و الگوي سري هاي زماني ساختاري (STSM) استفاده و نتايج حاصل مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد که تقاضاي گازوئيل از نظر قيمتي بي کشش است. کشش قيمتي و درآمدي تقاضاي انرژي در بلندمدت به ترتيب -۰٫۵ و ۰٫۹۳ برآورد شده است. کشش هاي برآورد شده از تکنيک هاي مختلف تفاوت چنداني با هم ندارند. هم چنين نتايج STSM نشان مي دهد که اولا ماهيت روند تقاضاي نفت گاز تصادفي نيست و ثانيا اين روش نسبت به رهيافت هم انباشتگي، کشش هاي قيمتي را کم تر برآورد مي کند. بر اين اساس براي کاهش مصرف نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جاده اي تکيه بر سياست ها قيمتي صرف نمي تواند راهگشا باشد.

© حقوق سایت محفوظ است