۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تحليل استاتيكي تنش هاي حاصل از نوار ماتريس روي حفره MOD دومين پر مولر اندو شده فك بالا به روش فاينت المنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۲۲ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل استاتيكي تنش هاي حاصل از نوار ماتريس روي حفره MOD دومين پر مولر اندو شده فك بالا به روش فاينت المنت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله نوار ماتريس
مقاله حفره MOD
مقاله دومين پرمولر
مقاله فاينت المنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي‌ كاظم‌
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: خادم آب بخشاني پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. شکست دندان در اثر عوامل مختلف در دندانپزشکي مطرح است به ويژه وقتي دندان معالجه ريشه شده باشد که در اين صورت به شکل حادتر خواهد بود. هدف از اين مطالعه اندازه گيري تنش هاي حاصل از نوار ماتريس و تاثير اين تنش در پديده شکست و يا ايجاد ترک در دندان و نهايتا تغيير روشهاي کاربرد نوار يا نوع نوار و همچنين تغيير روشهاي درماني دندان مي باشد.
روشها. از يک دندان پرمولر فک بالا که بيشترين نزديکي را به اندازه هاي متوسط برگرفته از مطالعات قبلي داشت، براي مدلسازي استفاده نموديم. روي دندان حفره اي MOD با عرض بوکولينگوال سه ميلي متر در حالي که سقف پالپ شامبر برداشته شده و عمق آن به گونه اي باشد که کفه ژنژايوايي آن يک ميلي متر بالاتر از CEJ قرار گرفته باشد، تهيه گرديد. از دندانهاي مورد نظر سي تي اسکن در سه بعد کورونال، ساژيتال و اگزيال تهيه و بدين ترتيب، دندان به واسطه برنامه Nisa II مدلسازي شد. نيروي حاصل از نوار ماتريس نيز توسط روش Strain Gauge اندازه گيري گرديد و سپس نيرو بر روي مدل سه بعدي تهيه شده، به روش فاينت المنت اعمال شد.
نتايج. در تمام موارد، تنش بيشتر خود را به شکل کشش و برش نشان دادند. تنش هاي کششي عمدتا در يک سوم سرويکال کاسپ پالاتال قرار داشتند و تنش هاي برشي به صورت يک حلقه، دور ناحيه سرويکال دندان را احاطه کرده بودند.بيشترين ميزان اين نيروها در کفه ژنژيوالي طرف مزيال و در مينا متمرکز بود.با افزايش عمق و عرض حفره، ميزان اين تنش ها افزايش داشتند. خصوصا اين افزايش در مورد افزايش عمق بيشتر مشهود بود. ميزان جابجايي کاسپي نيز در افزايش عمق و عرض مشاهده شد که عمدتا در يک سوم اکلوزالي، خصوصا در محدوده کاسپ باکال، متمرکز بود.
بحث. تنش اي حاصل از نوار ماتريس بطور عمده از نوع مخرب بوده و مي واند منجر به شکست و يا حداقل ايجاد ترک در دندان شود. بنابراين، بهتر است تا جايي که امکان دارد از نوار ماتريس هاي نازکتر و در مدت زمان و دفعات کمتر، و همچنين از نوار ماتريس هاي آناتوميک استفاده نمود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است