۱۳۹۵-۰۵-۰۷

مقاله تحليل اجتماعي – فضايي در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر سردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در پژوهش و برنامه ريزي شهري از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحليل اجتماعي – فضايي در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر سردشت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت فرسوده
مقاله مديريت شهري
مقاله توسعه پايدار
مقاله پايداري اجتماعي
مقاله سردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از جمله چالش هاي مهم فراروي مديريت شهري در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما است. فرسودگي فيزيکي – کالبدي و کارکردي و تبعات اجتماعي ناشي از آن در پاره اي از محلات شهري، به ويژه محلات مرکزي که به علت روند شتاب آلود شهرنشيني کشور مورد بي توجهي مديريت شهري و برنامه ريزان در عصر نوگرايي قرار گرفته اند. محله سرچشمه واقع در مرکز شهر سردشت با ۱۱۳۲ نفر، به عنوان محله مورد مطالعه در اين پژوهش از قاعده فوق مستثني نبوده و در چرخه فرسودگي و رو به زوال رفتن قرار گرفته است. بررسي اقتصادي – اجتماعي و کالبدي – فضايي محدوده مورد مطالعه جهت ارائه راهکارهاي موثر در نوسازي و بهسازي آن نشانگر شواهدي از مهمترين عامل پايداري اجتماعي يعني حس تعلق به مکان Sence of place)) است که مي تواند بعنوان پارامتري در ايجاد تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها)، (NGO) و  (CBO)در راستاي بهسازي و نوسازي اين محله بکار گرفته شود. اين در حالي است که نگرش هاي کالبد محور مانع از توجه مديريت شهري به اين چنين عامل مهمي در نوسازي اين نوع بافت بوده است. اين پژوهش با روش توصيفي – تحليلي و رويکرد اثبات گرايي دنبال شده است. روش جمع آوري داده ها متکي بر اسناد کتابخانه اي، برداشت هاي ميداني و پيمايشي بوده است. در اين محله که به عنوان نماد و هويت شهر محسوب مي شود از بافت اجتماعي قوي برخوردار و به عنوان يک سرمايه اجتماعي مي توان از آنها استفاده کرد، يعني با ايجاد تشکل ها و سازمان هاي غير دولتي، برگزاري دوره هاي آموزشي و آموزش هاي تخصصي در زمينه مسائل شهري و راهکارهاي حل آنها مي توان به عنوان يک بازوي قوي و خود جوش استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است