۱۳۹۵-۰۱-۰۷

مقاله تحليلي بر نقش عبدالرحمان پاشابابان در روابط ايران و عثماني در دوره فتحعلي شاه (۱۲۲۸-۱۲۱۲ق /۱۸۱۴-۱۷۹۸م) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر نقش عبدالرحمان پاشابابان در روابط ايران و عثماني در دوره فتحعلي شاه (۱۲۲۸-۱۲۱۲ق /۱۸۱۴-۱۷۹۸م)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتحعلي شاه
مقاله عثماني
مقاله عبدالرحمان پاشا
مقاله بابان
مقاله روابط ايران و عثماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي صوفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امين پور صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از روابط پر فراز و نشيب ايران با عثماني در عصر حكومت هاي صفوي و افشار، اين ارتباط در دوره قاجاريه هم تداوم داشت و در اين ميان، عوامل تاثيرگذار در روابط دو كشور، از ابتداي تشكيل دولت صفوي تا انقراض قاجار، كم و بيش شبيه به يكديگر بودند: ۱) اهميت عتبات عاليات ۲) زوار و ۳) كردها كه در پاره اي از متون با عنوان عشاير سرحدي از آنان نام برده شده است، از مهم ترين اين عوامل هستند. در منطقه كردنشين عراق امروزي، امارت بابان قرار داشت و در ابتداي دوره قاجاريه، عبدالرحمان پاشا امير آن بود. وي در طول نزديك به سه دهه، به عنوان اميري عثماني اما با رويكرد ايراني خواهي و ايران گرايي، بر يكي از مهم ترين نقاط بين دو كشور، حكم مي راند. در طول حكمراني بارها به ايران پناهنده شد و از طرف ايران و با حمايت فتحعلي شاه دوباره به امارت نشست. مكاتبات صورت گرفته بين رجال طراز اول ايراني و عثماني به حمايت از او، لشكركشي ها و جنگ هاي درگرفته به نفع يا بر ضدش و نيز احترام شايسته اي كه در ايران از وي به عمل مي آمده است، همگي مويد اهميت جايگاه و اعتبار او در ايران بوده است. علاقه مندي عبدالرحمان پاشا به ايران از يك سو و حمايت اين كشور از وي از سوي ديگر از آن جهت حائز اهميت است كه وي بر بخشي از قلمروي عثماني حكم مي راند و بابان به عنوان منطقه اي سرحدي، فقط در مدتي كوتاه به ايران ماليات مي پرداخت بنابراين ايراني خواهي او از نظر عثماني ها عملي ناصواب و غيرقابل بخشش بود. به همين جهت در روابط بين دو كشور، اطاعت يا عدم اطاعت پاشاي بابان، مساله اي مهم تلقي مي شد.

© حقوق سایت محفوظ است