۱۳۹۶-۰۶-۲۵

مقاله تحليلي بر متنوع سازي صادرات و تاثير آن بر افزايش درآمدهاي ارزي غير نفتي: مورد مطالعه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱۰۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر متنوع سازي صادرات و تاثير آن بر افزايش درآمدهاي ارزي غير نفتي: مورد مطالعه ايران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي آزادكسمايي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات اقتصادي، تاكيد مكرر بر آن است كه متنوع سازي صادرات به مفهوم افزايش تعداد كالاهاي صادراتي و انتقال تركيب صادرات از كالاهاي اوليه به صنعتي، از جمله مهمترين عوامل رشد درآمدهاي ارزي و به تبع آن رشد اقتصادي محسوب ميگردد. به اين منظور، در مقاله حاضر، تنوع صادرات غيرنفتي و تأثير آن بر رشد درآمدهاي ارزر غير نفتي در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. براي تعيين درجه تنوع گروههاي كالايي صادرات، چندين معيار برآورد شده است. گروههاي كالايي بر اساس معيارهاي برآورد شده، از نظر درجه تنوع، رتبه بندي و نهايتا تأثير متنوع سازي صادرات بر درآمدهاي ارزي كشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه تنوع در تركيب صادرات كشور بين كالاهاي صنعتي موجب افزايش درآمدهاي ارزي كشورميشود. لذا اعمال هر نوع سياست به گونه‌ اي كه تركيب توليد كشور را به سمت كالاهاي صنعتي سوق دهد، ميتواند افزايش درآمدهاي ارزي را فراهم نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است