۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تجليات قدسي درخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰- بهار ۱۳۸۱ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: تجليات قدسي درخت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخت
مقاله تجليات قدسي درخت
مقاله صورت مثالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمردي حميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله درخت به عنوان نماد انسان و آرزوهاي انساني مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. و گونه هاي مختلف قداست درخت با برخي از اساطير و اديان ملل، مانند اساطير ايران، هند، يونان، ژاپن … و نيز برخي از اديان مطابقت داده شده است و اين موارد در بعضي از متون ادب فارسي هم چون شاهنامه فردوسي، کليات خمسه نظامي و منطق الطير عطار مورد بررسي قرار گرفته و نمايانده شده است که درخت در ميان سمبل هاي ادبي ما از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است