۱۳۹۵-۰۱-۳۱

مقاله تجزيه و تحليل کارايي نسبي مصرف آب نخلستان هاي کلات باهو در شهرستان چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۳ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل کارايي نسبي مصرف آب نخلستان هاي کلات باهو در شهرستان چابهار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابرکارايي
مقاله تحليل جمعي
مقاله خرما
مقاله سيستان و بلوچستان
مقاله DEA ،WUE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه تجزيه و تحليل کارايي فني و کارايي مصرف آب باغات خرماي باهوکلات شهرستان چابهار در استان سيستان و بلوچستان است. اطلاعات مربوط به سال زراعي ۱۳۸۹ است که به وسيله پرسشنامه گردآوري شد. با کمک رهيافت ابرکارايي و روش تحليل جمعي، کارايي فني نخلستان ها و کارايي نسبي مصرف آب به دست آمد. نتايج نشان داد مصرف آب ۴۰ درصد نخلستان ها کاراست. همچنين ۱۷ نخلستان از ۲۳ نخلستاني که از سيستم سنتي غرقابي جهت آبياري استفاده کردند، در مصرف آب کارا عمل نکرده بودند. به علاوه هيچ يک از نخلستان هاي نمونه تحت بررسي، بازده نسبت به مقياس کاهنده نداشته، ۷۸% از نخلستان ها در شرايط بازده فزآينده نسبت به مقياس قرار داشتند؛ بنابراين به دليل صرفه هاي ناشي از مقياس، پتانسيل بالايي جهت افزايش بيشتر عملکرد نخلستان ها وجود دارد. در نهايت بررسي محاسبه ناکارايي هر يک از عوامل توليد نشان داد ناکارايي مصرف آب براي منطقه به طور متوسط حدود ۲۳ درصد است.

© حقوق سایت محفوظ است