۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تجزيه ميكروبي توكسافن در خاك در شرايط غرقاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۳۲ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه ميكروبي توكسافن در خاك در شرايط غرقاب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توكسافن
مقاله تجزيه ميكروبي
مقاله بي‌ هوازي
مقاله خاك
مقاله سموم كلره
مقاله غرقاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرستاري سيدقوام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حشره‌كش آلي توكسافن يكي از مهمترين آلاينده‌هاي آلي پايدار محيط است . دليل پايداري زياد توكسافن در محيط كندي روند تجزيه آن در آب وبه ويژه در خاك مي‌باشد. در مطالعه‌اي كه روي نمونه‌هاي خاك خشك و مرطوب تقويت شده با بقاياي گياه پنبه يا تقويت نشده انجام شد هيچ‌گونه نشانه‌اي دال بر تجزيه يا ناپديد شدن توكسافن مشاهده نگرديد . به دليل نتايج حاصل از تجربه فوق در مطالعه حاضر تجزيه توكسافن در خاك توسط ميكروارگانيسم‌ها در شرايط غرقاب در آزمايشگاه مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه به مدت سه ماه در نه نمونه خاك با اختلاف در غلظت توكسافن و منبع انرژي براي ميكروارگانيسم‌ها شامل بقاياي گياه پنبه و پودر يونجه انجام شد. در اولين روز شروع آزمايش و سه ماه پس از آن باقي مانده‌هاي توكسافن از نمونه‌هاي خاك استخراج و با روش گاز كروماتوگرافي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ها: گاز كروماتوگرام هاي باقي مانده‌هاي توكسافن نشان مي‌دهند كه در نمونه‌هاي خاك تقويت شده با بقاياي گياه پنبه تازه و يا پودر بونجه، تجزيه شديد توكسافن حادث گرديد، در حالي كه در نمونه‌هاي تقويت نشده و نمونه‌هاي حاوي بقاياي گياه تجزيه شده تجزيه بسيار كم و يا در حد صفر بود.
نتيجه‌گيري: نتايج بدست آمده نشان مي‌دهند كه توكسافن از طريق روند ميكروبي بي‌هوازي در خاك تجزيه مي‌گردد. به علاوه، افزايش منبع انرژي باعث تشديد فعاليت ميكروارگانيسم مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه مخلوط كردن مواد آلي با خاك وسپس غرقاب كردن آن مي‌توان راهي عملي براي تجزيه توكسافن در خاك مزارع و در نتيجه كاهش سطح آلودگي محيطي با اين حشره‌كش باشد.

© حقوق سایت محفوظ است