۱۳۹۵-۰۴-۲۶

مقاله تجربه گونه هاي مرگ در زندگي در مثنوي معنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات عرفاني از صفحه ۸۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تجربه گونه هاي مرگ در زندگي در مثنوي معنوي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ
مقاله گونه هاي مرگ
مقاله تجربه مرگ
مقاله تکامل
مقاله خلق مدام
مقاله خواب
مقاله موت اختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزقراملكي احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرگ در مثنوي، امري دفعي نيست که به يکباره اتفاق افتد و کوس ختم حيات را بکوبد، بلکه پديده اي است ساري در متن زندگي، که انسان در حيات جسماني خود بارها آن را تجربه مي کند يا مي تواند تجربه کند. اين انديشه از آنجا مي خيزد که مولانا مرگ را اعم از مرگ جسماني و داراي مراتب و گونه هاي گوناگوني مي داند. به نظر او، خواب، تکامل انسان، خلق مدام و موت اختياري، گونه هايي از مرگ در زندگي دنيوي اند. شايد در نگاه نخست، به نظر آيد که بيان او در اين موارد، بياني مجازي است و مولوي، قصد تشبيه و نمادسازي دارد، اما مباني اعتقادي که در پس آن ها وجود دارد، از يکسو و نتايجي هم که وي از مرگ بودن آن ها مي گيرد از سوي ديگر، نشان مي دهد وي آن ها را گونه هايي از مرگ مي داند، نه تشبيهات و نمادهايي براي مرگ. از آنجا که مولانا در شناخت، قائل به تجربه است: «درنيابد حال پخته هيچ خام» با اين گونه ها نيز معمولا به مثابه تجربه هايي از مرگ برخورد مي کند، زيرا در پي ايجاد شناخت نسبت به مجهول ترين مساله و ملموس ساختن آن و در نتيجه، زدودن هراس ناش از جهل است؛ اگرچه اغلب آن ها ناآگاهانه اند.

© حقوق سایت محفوظ است