۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مقاله تبيين شاخص هاي محک پايداري در ارزيابي آثار الگوهاي گردشگري در نواحي روستايي پيرامون کلان شهرها (مطالعه موردي: نواحي روستايي پيرامون کلان شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تبيين شاخص هاي محک پايداري در ارزيابي آثار الگوهاي گردشگري در نواحي روستايي پيرامون کلان شهرها (مطالعه موردي: نواحي روستايي پيرامون کلان شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي گردشگري روستايي
مقاله توسعه پايدار گردشگري
مقاله شاخص هاي پايداري
مقاله کلان شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رونيزي سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بدري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با مطرح شدن پارادايم توسعه پايدار در حوزه گردشگري، ارزيابي توسعه پايدارگرشگري روستايي مورد توجه قرار گرفته شد، اما موضوعي که بدان توجه چنداني نشده، ارزيابي پايداري الگوهاي متنوع گردشگري در نواحي روستايي است، به دليل آنکه هر يک از الگوها آثار و پيامدهاي متفاوتي را بر جاي مي گذارند. بنابراين ارزيابي پايداري الگوهاي گردشگري روستايي و ارائه راه کارهاي مناسب توسعه پايدار آنها الزامي است. تاکنون شاخص ها و نماگرهاي بي شماري از سوي سازمان ها و صاحب نظران حوزه گرشگري ارائه شده، اما موضوع قابل اهميت، بومي سازي، مستندسازي و عملياتي کردن اين شاخص ها است، چرا که مجموعه شاخص هاي مناسب براي يک مقصد گردشگري، براي منطقه اي ديگر مناسب نيست. بر همين اساس اين پژوهش با هدف تبيين شاخص ها و نماگرهاي مناسب محک پايداري براي ارزيابي آثار الگوهاي گردشگري در نواحي روستايي پيرامون کلان شهر تهران گردآوري شده است. روش پژوهش تحليلي – توصيفي بوده و با مرور اسناد و مدارک و تحليل محتواي آنها و نيز با بهره مندي از ديدگاه متخصصان (روش دلفي) و ديدگاه هاي جامعه آماري شاخص ها و نماگرهاي ارزيابي پايداري الگوهاي گردشگري طراحي شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه، طراحي ۱۵ شاخص و ۸۸ نماگر در ابعاد سه گانه توسعه پايدار گردشگري است. از اين تعداد نماگر، ۲۶ نماگر اقتصادي، ۴۱ نماگر اجتماعي – فرهنگي و ۲۱ نماگر زيست محيطي از ديدگاه متخصصان به عنوان نماگرهاي مناسب محک پايداري در ارزيابي آثار الگوهاي گردشگري در نواحي روستايي پيرامون کلان شهرها طراحي شده است.

© حقوق سایت محفوظ است