۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله تبيين ديدگاه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تکميلي در خصوص شيوه هاي آموزش و يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي) از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تبيين ديدگاه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تکميلي در خصوص شيوه هاي آموزش و يادگيري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوي تحصيلات تکميلي
مقاله تدريس
مقاله يادگيري
مقاله رويکرد کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتي خويي عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بيات عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستورپور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ريماز شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دوره هاي تحصيلات تکميلي محل تلاقي و فصل مشترک آموزش و پژوهش در عالي ترين سطوح خود مي باشد که در آن برجسته ترين دانش پژوهان جامعه به عالي ترين مباحث علمي مي پردازند. اثربخشي شيوه هاي آموزشي در اين يادگيري فراگيران با ايجاد شواهد نظام مند و مبتني بر تحقيق کمتر مورد توجه بوده است. لذا اين پژوهش با هدف تبيين ديدگاه ها، تجربيات و ادراکات اساتيد و دانشجويان از شيوه هاي آموزش و يادگيري موثر در مقطع تحصيلات تکميلي در دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش کيفي اساتيد و دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي تهران شرکت نمودند. مشارکت کنندگان در ابتدا به صورت هدفمند و سپس مبتني بر نمونه گيري نظري انتخاب شدند. با ۲۵ نفر مشارکت کننده، داده ها به اشباع رسيد. مشاهده مشارکتي در کلاس هاي درس مدرسين و مصاحبه متمرکز با دانشجويان و اساتيد روش هاي اصلي جمع آوري داده ها بود. از روش تحليل محتوا بر اساس الگوي گراهايم براي تجزيه وتحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: با استفاده از تجزيه و تحليل به روش مقايسه مداوم داده ها، يافته ها تحقيق در سه حيطه ويژگي هاي اساتيد، انتظارات دانشجويان و تعامل بين استاد و دانشجو توصيف شد.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش بازبيني برنامه هاي آموزشي به منظور کاربرد روش هاي نوين تدريس در جهت ارتقاء يادگيري و رضايتمندي دانشجويان را پيشنهاد مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است