۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تبارشناسي سياست خارجي عربستان سعودي: راهبردي واقع گرايانه بر بستري هويتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روابط خارجي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تبارشناسي سياست خارجي عربستان سعودي: راهبردي واقع گرايانه بر بستري هويتي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عربستان سعودي
مقاله سياست خارجي
مقاله امنيت
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عربستان سعودي يکي از مهم ترين دولت هاي هويتي منطقه خاورميانه است که فرقه وهابيت نقش زيادي در فرايند تشکيل و تداوم حيات سياسي آن کشور داشته و در حال حاضر مهم ترين منبع مشروعيت سياسي رژيم آن کشور است. سوالي که در اين مقاله مطرح شده، اين است که آيا اين مولفه (هويت) تاثيري بر سياست خارجي آن کشور داشته است يا نه؟ فرضيه نويسندگان در اين مقاله اين است که ديپلماسي خارجي عربستان سعودي از ابتداي تاسيس تاکنون، «ديپلماسي مبارزه با تهديد» بوده و سرشت، ماهيت و منبع تهديدات، تعيين کننده سياست خارجي آن کشور در قبال ساير کشورها بوده و عنصر هويت، تاثيرگذاري چنداني بر سياست خارجي آن کشور نداشته است. اين مقاله با رويکردي تبارشناسانه (تاريخي – تحليلي) نگاشته شده است و مهم ترين يافته علمي اين پژوهش اين است که سياست خارجي عربستان سعودي، بيش از هر چيز تحت تاثير نگراني ها و ملاحظات امنيتي آن کشور است.

© حقوق سایت محفوظ است