۱۳۹۵-۰۱-۳۰

مقاله تاملي بر پژوهش ميان رشته اي در آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاملي بر پژوهش ميان رشته اي در آموزش عالي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله پژوهش ميان رشته اي
مقاله ميان رشتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي زاده هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: لياقتدار محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسي پور نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات گوناگون دهه هاي اخير موجب شده تا پژوهش هاي مشارکتي و ميان رشته اي از سوي موسسه هاي پژوهشي و همچنين نهادها و مجامعي که در پژوهش ها سرمايه گذاري مي کنند، مورد حمايت قرار گيرد. به واسطه ضرورت جامع نگري در حل مسائل و درک پيچيدگي و چندبعدي بودن مسائل پيش روي جوامع بشري، اين تفکر شکل گرفته که اگر پژوهشگران يک رشته علمي درگير بررسي مساله هاي مهم بر بنياد بينش تخصصي خود و بدون ياري جستن از متخصصان ساير رشته هاي علمي به ارائه طريق اقدام کنند، ممکن است بدون ملاحظه و مداقه در تمام وجوه و ابعاد مسائل به عرضه راه حل هايي متعدد ولي ناکارآمد، براي آنها اقدام کنند. بر اين اساس، سياست گذاران پژوهش به اين نتيجه رسيده اند که بايد اولا پژوهش هاي مربوط به مسائل اجتماعي با کمک پژوهشگران حوزه هاي علمي مختلف صورت گيرد، ثانيا پژوهشگران به صورت گروهي و در تعامل با يکديگر فعاليت کنند، ثالثا يافته هاي آنها به گونه اي تلفيق شود که حتي الامکان راه حلي جامع و مورد توافق براي حل مساله ارائه شود و در نهايت اينکه تحقق اين مهم از طريق پژوهش ميان رشته اي امکان پذير مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است